Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Strukturální fondy EU

Ve spolupráci s našim partnerem, společností Optimus Consult & Invest, jsme připraveni Vám být nápomocni při získávání podpor ze strukturálních fondů EU. Naše společné služby (či služby našeho partnera) zahrnují komplexní poradenství při přípravě, realizaci i ukončení projektu.

Naším společným cílem je efektivní podpora v období samotné realizace projektu tak, aby byly dodrženy všechny podmínky (optimálně definované již v rámci projektové dokumentace) určené smlouvou příjemce podpory s Řídícím orgánem příslušného programu a nedošlo ke krácení či odebrání podpory ze strukturálních fondů EU.

Komplexní poradenství v oblasti získávání podpory ze strukturálních fondů EU zejména zahrnuje:

 • zpracování žádosti o podporu a souvisejících příloh
 • zajištění jejich podání na příslušný orgán
 • poradenství v oblasti plnění monitorovacích ukazatelů tak, aby nedošlo ke krácení či odebrání podpory
 • řízení rizik a návrhy přijetí adekvátních opatření
 • odborná pomoc při uskutečnění zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
 • odborná pomoc při poskytování informací o plnění požadovaných monitorovacích ukazatelů pro hodnocení projektu poskytovatelem podpory
 • reporting - zpracování (poradenství) průběžných zpráv a zprávy závěrečné
 • zpracování žádostí o proplacení
 • analýza průběhu realizace projektu a poradenství z hlediska udržitelnosti výsledků projektu (standardně 5 let od podpisu smlouvy o přidělení podpory)
 • zajištění publicity projektu v souladu s požadavky evropských směrnic
 • komunikace s příslušnými orgány
 • asistence při závěrečném vyúčtování projektu s připsáním podpory na účet žadatele - zpracování žádostí o proplacení finanční podpory
 • zajištění poradenské činnosti v oblasti účtování projektových výdajů
 • ověření čerpané podpory auditorem
 • asistence při kontrolách ex - ante, interim, ex – post.

Naše nabídka na odbornou pomoc pro získání podpory ze strukturálních fondů EU je zaměřena na:

 • kraje, obce, svazky obcí a mikroregiony
 • vysoké školy, ministerstva a jejich příspěvkové organizace, úřady práce, pozemkové úřady, správy národních parků a CHKO
 • občanská sdružení, obecné prospěšné společnosti, nadační fondy, nadace, církevní právnické osoby, profesní a zájmová sdružení
 • malé a střední podnikatele, velké podniky, živnostníky, řemeslníky a zemědělce
Zpět na výpis služeb

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti