Hodnocení efektivity hospodaření

Rádi Vám pomůžeme

Efektivita je srozumitelné slovo, ke kterému ovšem potřebujete také srozumitelná vstupní data. Nabízíme Vám nezávislý pohled na věc, rozbor klíčových parametrů nákladů a výnosů a přípravu vhodných kalkulací a modelů.

Společnost Kreston A&CE Consulting, s.r.o. nabízí rovněž poradenství v oblasti hodnocení efektivity hospodaření podnikatelských subjektů, případně jejich samostatně hospodařících částí, a to ve vztahu k ostatním hospodařícím částem daného podnikatelského subjektu, případně ve vztahu k jiným subjektům, působícím ve stejném, či obdobném odvětví v rámci českého, evropského i mimoevropského regionu.

V návaznosti na předchozí analýzu nabízí společnost Kreston A&CE Consulting, s.r.o. rovněž hodnocení kvality kalkulačního systému konkrétního podnikatelského subjektu, identifikaci jeho potenciálních nedostatků a návrhy postupů k jejich odstranění. Součástí této analýzy je rovněž revize, případně konstrukce modelů, na jejichž základě lze stanovit oprávněnost či nadbytečnost jednotlivých produktů, jejich skupin, či výrob a přispět tak k zefektivnění výrobního procesu konkrétního podnikatelského subjektu.

Konkrétní zadání i stanovený rozsah prací lze stanovit po dohodě s klientem.

Zpět na výpis služeb

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Naši klienti