Likvidační hodnota

Rádi Vám pomůžeme

Metoda likvidační hodnoty se používá ve zvláštních případech, kdy se nepředpokládá další podnikání, ale likvidace společnosti, tj. ukončení činnosti a prodej jednotlivých položek aktiv a úhrada závazků. Likvidační metoda se používá také v případě, kdy je zapotřebí posoudit, zda výnos z likvidace nepřevyšuje hodnotu podniku pokračujícího v činnosti.

Základem výpočtu likvidační hodnoty je úplná účetní evidence majetku a závazků. Pro zjištění hodnoty jednotlivých složek majetku a závazků jsou pak používány různé a charakteru majetku odpovídající metody ocenění. Následně se zjištěné hodnoty upravují o náklady likvidace (například odstupné, dražební náklady, atd.) a časovou hodnotu peněz (likvidace je poměrně dlouhý proces).

Využití našich služeb v této činnosti předpokládáme:

  • pro individuální potřeby zadavatele
  • při nucené likvidaci
  • při ocenění podniků s omezenou perspektivou
  • pro transakční účely
  • varianta ocenění v případě vytěsnění (squeeze-out)
  • pro účely vytěsnění minoritních akcionářů v souladu s  doporučenými metodickými postupy ČNB a MF.
Zpět na výpis služeb

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Naši klienti