Ocenění finančních derivátů

Rádi Vám pomůžeme

Finanční deriváty jsou instrumenty, jejichž hodnota je odvozena z hodnoty tzv. podkladového aktiva. Jejich podstatou je forma termínového obchodu, tzn. že dochází k určitému zpoždění mezi sjednáním obchodu a jeho plněním.

Společnost Kreston A&CE Consulting, s.r.o. nabízí pro své klienty ocenění finančních derivátů, resp. instrumentů , jejichž hodnota je odvozena z hodnoty tzv. podkladového aktiva. V souladu s obecně platnou definicí je podstatou těchto podkladových aktiv forma termínového obchodu, tzn. dochází k určitému zpoždění mezi sjednáním obchodu a jeho plněním. Mají obvykle podobu smlouvy mezi dvěma stranami: Tedy mohou, ale nemusí být cennými papíry. Základní typy derivátů jsou futures a jim podobné certifikáty nebo warranty, další pak jsou forwardy, swapy a opce.

V rámci investičních rozhodnutí se jedná zpravidla o možnost nebo právo si vybírat, tedy o možnost měnit svá rozhodnutí, což stejně jako jakékoliv právo není věc bezcenná, nýbrž aktivum, které je pro účely podnikatelských rozhodnutí třeba ocenit a poté zakalkulovat do svých rozhodnutí.

Zpět na výpis služeb

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Naši klienti