Právní Due Diligence

Rádi Vám pomůžeme

Právní služby poskytuje A&CE prostřednictvím renomovaných partnerů - Advokátní kancelář JUDr. Libora Konečného, Šnajder, advokátní kancelář, s.r.o. a JUDr. Karel Rohr.

Právní Due Diligence

Právní Due Diligence spočívá v prověření právně významných skutečností u zkoumaného subjektu, např. v souvislosti se zamýšlenou akvizicí klienta ve zkoumaném subjektu, a je prováděno s pomocí standardních auditorských metodik a postupů. Na základě výběrových šetření zkoumáme veškeré okruhy právní problematiky dle zadání klienta. Výsledkem je zpráva o právním auditu, ve které jsou zachyceny a rozebrány zjištěné právní nedostatky.

Zpět na výpis služeb

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Naši klienti