Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Právní Due Diligence

Právní služby poskytuje naše společnost prostřednictvím renomovaných partnerů, kterými jsou Advokátní kancelář JUDr. Libora Konečného.

Právní Due Diligence

Právní Due Diligence spočívá v prověření právně významných skutečností u zkoumaného subjektu, např. v souvislosti se zamýšlenou akvizicí klienta ve zkoumaném subjektu, a je prováděno s pomocí standardních auditorských metodik a postupů. Na základě výběrových šetření zkoumáme veškeré okruhy právní problematiky dle zadání klienta. Výsledkem je zpráva o právním auditu, ve které jsou zachyceny a rozebrány zjištěné právní nedostatky.

Zpět na výpis služeb

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti