Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Právo cenných papírů

Právní služby poskytuje naše společnost prostřednictvím renomovaných partnerů, kterými jsou Advokátní kancelář JUDr. Libora Konečného.

Právo cenných papírů včetně práva směnečného

  • Komplexní právní poradenství v oblasti cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů s užším zaměřením na akcie a jiné účastnické cenné papíry vydávané akciovou společností, zejména pak poradenství při emisích akcií a jiných účastnických cenných papírů, jejich upisování, převodech a výměně.
  • Právní poradenství při přeměně cenných papírů na zaknihované cenné papíry a přeměně zaknihovaných cenných papírů na cenné papíry.
  • Právní poradenství při veřejném návrhu na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů.
  • Právní poradenství v oblasti směnečného a šekového práva, včetně zastupování klienta ve sporech týkajících se směnek či šeků.
Zpět na výpis služeb

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti