Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Aktuálně 02/2015

Ing. Jiří Šindelář,

24. února 2015

V rámci tohoto čísla bychom Vás chtěli informovat o vývoji v oblasti elektronické komunikace se správcem daně, konkrétně ve vztahu k povinnosti podávat daňová tvrzení elektronickou cestou.

Vážené dámy, vážení pánové,

opět se Vám dostává do rukou další číslo našeho Daňového newsletteru, jehož smyslem je Vás informovat o novinkách z oblasti
daní a rovněž také z oblastí, se kterými je oblast daní nějakým způsobem propojena.

V rámci tohoto čísla bychom Vás chtěli informovat o vývoji v oblasti elektronické komunikace se správcem daně, konkrétně ve vztahu k povinnosti podávat daňová tvrzení elektronickou cestou. Tato problematika je výrazným způsobem od 1. 1. 2015 změněna a zjednodušeně řečeno je úmyslem zákonodárce upřednostňovat komunikaci elektronickou oproti komunikaci v listinné formě.

Další článek je zaměřen na oblast rekodifikace, konkrétně na vybranou oblast zákona o obchodních korporacích, který volně
navazuje na uveřejněný prosincový příspěvek v našem newsletteru.

Měsíc únor byl rovněž bohatý na informace uveřejněné na stránkách Finanční správy. Za zmínku stojí jmenovat např. pokyny vydané ze strany Generálního finančního ředitelství pod označením D-21 a D-22.

První ze zmíněných pokynů se týká oblasti promíjení příslušenství daně, druhý z pokynů nahrazuje dosavadní pokyn D-6 a má tedy
sloužit k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů.

Přeji si, aby informace v níže uvedených článcích byly pro Vás přínosné, a při jejich čtení jste se dozvěděli pokud možno co nejvíce nových informací.


Ing. Jiří Šindelář

Více od autora

Naši klienti