Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Znalecká činnost

Automobilový trh v ČR

Ing. Michal Drábek,

31. května 2024

Kolik aut aktuálně brázdí české silnice, jaké je jejich průměrné stáří a vytlačují čínské dovozy prodeje tradiční Škodovky? Na tyto otázky si v následujícím příspěvku odpovíme.

Nejprve základní údaje. Počet osobních automobilů na tuzemských silnicích dosahoval koncem minulého roku přibližně 6,6 milionů vozů, což představovalo meziroční nárůst o necelá 3 %. Na jednoho obyvatele tedy připadá přibližně 0,6 osobního automobilu. Průměrné stáří vozů za minulý rok vzrostlo na 16,21 let. Zatímco zcela nových automobilů bylo v roce 2023 zaregistrováno celkem 221 422 ks, ojetých osobních automobilů (kategorie M1) bylo nově zaregistrováno 153 913 ks. Naproti tomu 140 201 osobních automobilů bylo určeno k likvidaci z důvodu technické nezpůsobilosti a 53 487 ks bylo vyvezeno do zahraničí. Statistiku počtu nově registrovaných nových a ojetých osobních automobilů zobrazuje následující graf.

https://www.kreston.cz/media/news/auto-graf-1.png

Z výše uvedeného grafu je patrné, že do roku 2008 byla většina nově registrovaných aut ojetých, zatímco od roku 2009 převažují registrace nových automobilů. V roce 2021 došlo téměř k vyrovnání těchto dvou kategorií, za poslední rok 2023 tvořily registrace nových automobilů téměř 60 %. Průměrný počet nových registrací (nová + ojetá auta) činil ve sledovaném období přibližně 357 000 ks ročně.

V následujícím grafu je znázorněn podíl nejvýznamnějších značek na celkových registracích nových automobilů za roky 2022-2023. Z grafu je patrné, že vedoucí příčku zaujímá značka Škoda s 35% podílem v roce 2023. Následují Hyundai a Volkswagen s přibližně 9% podílem. Desítku nejvýznamnějších uzavírá Peugeot s podílem 2 % v roce 2023.

https://www.kreston.cz/media/news/auto-graf-2.png

V poslední době často diskutované téma dovozu čínských automobilů je z pohledu čísel v ČR zatím nevýznamné. Za celý rok 2023 dosáhly registrace automobilů vyrobených v Číně 3 516 ks, tedy přibližně 1,6 % celkových registrací, z toho MG 2 609 ks, Tesla 522 ks, Honda 198 ks, Volvo 96 ks a Dongfeng 49 ks. Významnější podíl mají čínská auta v případě bateriových elektrických vozů, kde z celkových 1 293 nově registrovaných bylo 184 vyrobeno v Číně (14,23 %) – z toho však 142 vozů připadá na značku Tesla, pouze 41 na MG a 1 vůz značky Dongfeng.

Sektor „automotive“ zůstává v ČR stále jedním z nejvýznamnějších, a proto vývoj na tomto trhu určuje také vývoj v dalších odvětvích, a významně se promítá i do tuzemského HDP. Analýza a predikce vývoje tohoto odvětví tak může být klíčová pro celou řadu podnikajících subjektů. Kontaktujte naše odborníky pro více informací.

Zdroj dat: Svaz dovozců automobilů, 2024. Statistiky [online]. Dostupné na: https://portal.sda-cia.cz/stat.php?p#str=prehled


Ing. Michal Drábek

Více od autora

Naši klienti