Kdo jsme

Skupina Kreston A&CE Group

Skupina Kreston A&CE Group

Kreston A&CE je skupina poradenských a auditorských společností, které zaměřují své služby na uspokojování potřeb středních a velkých podniků. Přinášíme cenově přijatelná řešení, která splňují nároky na dostatečnou šířku a hloubku předávaných informací a zároveň budou podporovat růst Vašeho podnikání.

V rámci České republiky patříme ve svém oboru mezi první desítku.

 • Kreston A&CE Group, s.r.o.
 • Kreston A&CE Consulting, s.r.o. (znalecká kancelář, osvědčení Komory daňových poradců ČR)
 • Kreston A&CE Audit, s.r.o. (auditorské oprávnění)
 • Kreston Audit FIN, s.r.o. (auditorské oprávnění)
 • A&CE Účetní služby, s.r.o. (outsourcing)
 • A&CE Services, s.r.o. (outsourcing)
 • A&CE Auditoři a znalci Praha, spol. s r.o. (auditorské oprávnění)

Kreston Global

Vysokou kvalitu poskytovaných služeb dokládá naše členství v prestižní globální síti auditorských a poradenských firem Kreston Global.

Členství v síti Kreston Global nám mj. také přináší možnost spolupráce a našimi zahraničními partnery. Cílem naší globální spolupráce je pomáhat podnikům a lidem uspět v mezinárodním měřítku. Kreston Global působí ve více než 115 zemích po celém světě.

Naší cílem je být pro Vás vždy spolehlivým a důvěryhodným partnerem poskytujícím služby s přidanou hodnotou, kdykoli budete potřebovat:

 • provést přeměnu Vašeho podniku např. fúzí nebo rozdělením,
 • uskutečnit akvizici, koupit anebo prodat podnik,
 • ověřit Vaše účetní výkazy a zjistit, jak na tom skutečně jste,
 • ocenit jmění nebo libovolný majetek pro libovolný účel,
 • konzultaci ekonomickou, daňovou, účetní či právní.

Společenská odpovědnost

„Naším cílem je chovat se odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikáme“.

Uvědomujeme si důležitost životního prostředí, proto se snažíme promítat prvky udržitelnosti do našeho každodenního fungování.

 • Digitalizace – Tiskneme, jen když to dává smysl.
 • Omezení cest – S klienty komunikujeme i na dálku.
 • Zelená firma – Naše společnost se zapojila do projektu Zelená firma a umožňuje tak svým zaměstnancům bezplatně odevzdat vysloužilá elektrozařízení, baterie a akumulátory. Cílem projektu Zelená firma je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.
logo Zelena firma
Certifikat

Stejně důležitá je pro naši společnost i sociální oblast.

 • Vzdělání a rozvoj zaměstnanců – Zaměstnanci mohou bezplatně využívat jazykové kurzy a odborná školení.
 • Work-life balance – Uvědomujeme si individualitu každého zaměstnance a snažíme se vycházet vstříc jejich potřebám. Umožňujeme pružnou pracovní dobu a možnost práce z domova.
 • Firemní filantropie – Již několik let podporujeme Nadaci Olgy Havlové – Výbor dobré vůle. Posláním nadace je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se o sebe bez pomoci druhých postarat.
Logo Vybor dobre vule

Potřebujete odbornou konzultaci?

Spokojení klienti

Společnost Kreston jsme oslovili při daňové kontrole, kdy reálně naší společnosti hrozil sedmiciferný daňový doměrek. Po předání agendy jsme již nemuseli s pracovnicemi finančního úřadu komunikovat a specialisté společnosti nám pomohli prokázat nesprávnost jejích závěrů.

Ing. Vladimír Jemelík
předseda představenstva společnosti bp služby, a.s.

Se skupinou Kreston spolupracujeme již několik let a jsme velice spokojeni s jejich odborným poradenstvím ať již v oblasti poradenství podnikového, tak se samotným auditem. Kompletní převzetí daňové agendy ve spojitosti s probíhající daňovou kontrolou ušetřilo jednak čas a také nervy našich pracovníků.

Ing. Ivo Kraváček
člen představenstva Intelek Invest a.s.

Společnosti Kreston si vážím pro jejich odborné znalosti a pro jejich garanci dodání dohodnutých výstupů v požadované kvalitě a v požadovaném termínu.

Ing. Jiřina Hrubá
člen představenstva společnosti AgroZZN, a.s.

We have worked closely with Kreston for more than 10 years with regards to VAT in the Czech Republic. We are confident that we, and our clients, can rely on the services provided by their certified tax advisers. We really appreciate the responsive service they provide with good, effective, solutions to issues arising.

Rupert Moyle
Partner of Kreston Reeves