Naši klienti

Spokojenost našich klientů je pro nás na prvním místě

AGROFERT, a.s.
Zemědělství, chemický průmysl, potravinářský průmysl

Koncern Agrofert je předním českým lídrem na poli zemědělství, potravinářského průmyslo a chemického průmyslu.

 • Auditorské služby
Authentica s.r.o.
In Store design, POS

Společnost Authentica se zabývá marketingovou podporou širokého spektra obchodních společností.

 • Daňové poradenství
Bohemia Interactive
Programování počítačových her

Bohemia Interactive je jedním z nejvýznamnějších světových vývojářů počítačových her. Mimo to se věnuje i výzmu v oblasti 3D grafiky, umělé inteligence a fyzikální simulace v reálném čase.

 • Daňové poradenství
Czech Capital Fund SICAV
Činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů

Czech Capital Fund SICAV je fond kvalifikovaných investorů s evropsky unikátní strukturou dělenou na tři podfondy, zaměřené na reality, restart nových projektů a půjčky peněžních prostředků. Jedná se o nejvýnosnější realitní fond v České republice za rok 2020. K 31.12.2021 činila hodnota jeho aktiv částku 538 928 000 Kč, přičemž aktuálně nabízí investiční příležitosti ve výši 1 mld. Kč.

 • Oceňování a znalecká činnost
DPMB
Veřejná doprava

Dopravní podnik města Brna je druhým největším dopravním podnikem v České republice. Všechny provozované linky jsou zapojeny do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK), jehož jádro vzniklo v roce 2004 právě v Brně a okolí.

 • Daňové poradenství
Energetický a průmyslový holding, a.s.
Energetika

Energetický a průmyslový holding (EPH) je přední středoevropskou energetickou skupinou, která vlastní a provozuje zařízení v České republice, na Slovensku, v Německu, Itálii, Spojeném království, Irsku, Francii a Švýcarsku. EPH je vertikálně integrovaná energetická utilita pokrývající kompletní hodnotový řetězec: od těžby hnědého uhlí přes výrobu elektřiny a tepla až po distribuci elektřiny a tepla. To zahrnuje i platformy pro dodávky a obchodování na jedné straně a správu plynárenské infrastruktury na straně druhé. Ve společnosti působí  24 tisíc zaměstnanců ve více než 70ti zemích světa.  V roce 2021 činila výše jejich aktiv 25,2 mld. Eur, výnosů 18,9 mld. Eur a ukazatele Adj. EBITDA pak 2,3 mld. Eur. Dle aktuálně zveřejněných výsledků pak vzrostl ukazatel EBITDA v období 2022 na úroveň 4,35 mld. eur.

 • Oceňování a znalecká činnost
GECO spol. s r.o.
Obchod s tabákovými výrobky

GECO spol. s r. o. je jedním z nejvýznamnějších společností na poli obchodu s tabákovými výrobky v České republice. Patří mezi největší české firmy podle tržeb. Její historie sahá do roku 1991.

 • Daňové poradenství
Gumotex
Automotive, výroba gumových výrobků

Společnost Gumotex je jedním z nejvýznaměnjších českých hráčů na trhu v oboru výroby plastových součástek pro automotive a předním českým výrobcem gumových výrobků - čluny, stany.

 • Daňové poradenství
Hoxter, a.s.
Kamnářský průmysl

Společnost Hoxter patří k evropským lídrům na poli výroby kamnářských produktů.

 • Daňové poradenství
Investown Technologies s.r.o.
"Crowdfunding" v oblasti realit (start-up)

"Investown" je rychle se rozvíjející online platforma pro investování do úvěrů zajištěných nemovitostí. Podstatou jejího fungování je propojení velkého množství drobných investorů prostřednictvím aplikací Investown a poskytnutím jejich peněžních prostředků formou půjčky na konkrétní developerské projekty, v praxi označované jako "crowdfunding".

 • Oceňování a znalecká činnost
Košík.cz, s. r. o.
Online obchody

Košík.cz, s. r. o. je přední rychle se rozvíjející český online supermarket a retailový subjekt, jehož hlavní činnost spočívá v prodeji potravin, nápojů a jiného spotřebního zboží po internetu a jeho dodání zákazníkovi až do domu.  K 31.3.2021 činily roční tržby výši 1,8 mld. Kč , což je v porovnáním s předchozím období (923 mil. Kč) takřka 100%-ní nárůst.

 • Oceňování a znalecká činnost
LAUFEN CZ s.r.o.
Výroba sanitární techniky

Laufen je tradiční česká společnost, dnes spadající do koncernu ROCA, která se zabývá výrobou sanitární techniky.

 • Daňové poradenství
MORA MORAVIA, s.r.o.
Výroba kuchyňské elektroniky

Společnost Mora Moravia je tradiční čáská společnost vyrábějící kuchyňskou elektroniku. Dnes je součástí koncernu GORENJE.

 • Daňové poradenství
PRIOR, obchodní domy, a.s.
Pronájem a správa vlasních nemovitostí

Společnost PRIOR, obchodní domy, a.s. se zabývá pronájmem a správnou obchodních center po celém území České republiky. 

 • Daňové poradenství
SkyLimit Industry SICAV a.s.
Činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů

SkyLimit Industry je fondem kvalifikovaných investorů budujícím průmyslovou skupinu z řad malých a středních podniků, a to především v tradičním strojírenském sektoru.

 • Oceňování a znalecká činnost
TILLER investiční společnost a.s.
Správa fondu kvalifikovaných investorů

TILLER investiční společnost a.s. je česká investiční společnost, která se specializuje na strukturování, zakládání a obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. V roce 2021 měla společnost TILLER ve správě majetek v celkové hodnotě 15 mld. Kč. V průběhu roku 2022 překonala společnost dvouciferné číslo v počtu fondů ve správě. Kromě tradičního zaměření na průmysl, energetiku či nemovitosti, zaměřuje společnost svoji pozornost na oblast  správy veterinárních klinik či zhodnocování investic do numismatiky.

 • Oceňování a znalecká činnost
Trigema a.s.
Development a stavebnictví

Skupina Trigema je ryze českou společností primárně developerskou a stavební společností s přesahem do dalších aktivit. Svým zaměřením tedy společnost přesahuje „pouhou“ rezidenční výstavbu a zaměřujeme se i na výstavbu administrativních a průmyslových staveb, zateplení a opláštění budov nebo rekonstrukce projektů. Konsolidovaná hodnota aktiv společnosti činila k 31.12.2021 částku 5 485 302 000  Kč, v daném období společnost vykázal obrat 1,3 mld. Kč, pořičemž výše konsolidované EBITDA činila cca 318 mil. Kč.

 • Oceňování a znalecká činnost
ZETOR TRACTORS a.s.
Výroba a obchod se zemědělskou technikou

Zetor je tradiční česká společnost, která se zabývá výrobou zemědělské techniky - především traktorů.

 • Daňové poradenství 

Proč s námi spolupracovat?

Jsme součástí
nadnárodní skupiny

Zaměstnáváme odborníky
s dlouholetou praxí

Máme několik
poboček po ČR

Individuální postoj ke každému klientovi dle jeho potřeb

Dodáváme kvalitně
zpracované výstupy