Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Aktuálně 03/2014

Ing. Jiří Šindelář,

24. března 2014

Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmu. Věříme, že tuto povinnost vedete v patrnosti a pro úplnost dodáváme, že daňové přiznání za zdaňovací období roku 2013 je nutné podat nejpozději v úterý 1. 4. 2014.

Tato povinnost se samozřejmě nevztahuje na ty subjekty, které mají uloženu povinnost ověřit svoji účetní závěrku auditorem či ty subjekty, které využily služeb daňového poradce. Zde je namístě připomenout, že plná moc musí být u správce daně uplatněna nejpozději k 1. 4. 2014.

Rádi bychom vás také v souvislosti s blížícím se termínem chtěli upozornit, že povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů mají i poplatníci, u nichž se zvyšuje o solidární zvýšení daně daň nebo záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 38g odst. 4 zákona o daních z příjmů, v aktuálním znění. Prakticky tedy se může jednat např. i o poplatníky, kteří mají příjmy pouze ze zaměstnání (tj. podle § 6 zákona o daních z příjmů) a v některém z měsíců roku 2013 jim byla záloha na daň zvýšena o toto solidární zvýšení daně.

V souvislosti s vyplněním daňového přiznání vám tedy přejeme pevné nervy a v případě, že byste chtěli s daňovým přiznáním pomoci, rádi vám nabídneme naše služby.

V rámci tohoto čísla daňového newsletteru vám zároveň blíže přiblížíme judikát z oblasti uplatnění daňové ztráty v průběhu daňové kontroly, a také vás upozorníme na nové dotazy a odpovědi, které se objevily na stránkách Finanční správy právě z oblasti daně z nemovitých věcí.


Ing. Jiří Šindelář

Více od autora

Naši klienti