Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Aktuálně 04/2013

Kreston A&CE,

10. dubna 2013

První duben je za námi a s ním i den, kdy měla velká část poplatníků podat daňová přiznání k dani z příjmů. Jsme naprosto přesvědčeni, že jste řádně a včas daňová přiznání odevzdali, a věříme, že si od této povinnosti zase na několik měsíců rádi odpočinete.

Ostatní z Vás, které odevzdání daňového přiznání teprve čeká, mají dostatek času na zpracování a jsme si jisti, že tuto povinnost společnými silami úspěšně splníme.

Daní z příjmů však naše daňové povinnosti nekončí, neboť jiné daňové povinnosti je nutno plnit průběžně. S prvním dubnem přišla nová povinnost v rámci daně z přidané hodnoty, na kterou jsme Vás upozorňovali v lednovém čísle našeho newsletteru, a to ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty, a to v případě, že plátce daně nezaplatil na účet dodavatele, který je zveřejněn na webových stránkách (www.daneelektronicky.cz). Mimo jiné to, že se tato povinnost odložila o půl roku, a mnoho dalšího o tomto institutu se dočtete dále v našem newsletteru.

V dalším článku, který naleznete v Daňovém newsletteru, je článek o daňových dokladech, který se zabývá mimo jiné vystavováním daňových dokladů v elektronické verzi. Tento článek vychází z informace, která byla zveřejněna na stránkách Finanční správy a může být pro mnoho z Vás velmi užitečná.

V části soudní judikatury se věnujeme judikátu Nejvyššího správního soudu, který se zabývá relativně častým problémem, a to cenami mezi spřízněnými osobami. Z judikátu je patrné, že není vhodné podceňovat jednak ceny mezi spřízněnými osobami, ale ani dokazování. Žádný spor se správcem daně není vhodné podceňovat a vždy je vhodné obrátit se na odborníka co nejdříve.


Kreston A&CE

Více od autora

Naši klienti