Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Aktuálně 04/2014

Kreston A&CE,

14. dubna 2014

Rok se nezadržitelně přehoupl do druhé čtvrtiny, což pro mnohé znamená, že již splnili své daňové povinnosti (tedy daň přiznali a zaplatili). Pro další z Vás to pak znamená, že tyto povinnosti máte teprve před sebou.

Ať již patříte do první nebo druhé skupiny, vždy mějte na paměti, že se na nás můžete kdykoli obrátit a svým starostem, alespoň těm daňovým, trochu ulehčit.

Koncem dubna bude pro některé daňové poplatníky končit termín pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (u nabytí nemovitých věcí zapsaného do katastru již v lednu). Ačkoli nepředpokládáme, že by těchto případů bylo mnoho, tak některé se zajisté najdou. Problémem může být skutečnost, že finanční správa není na změnu výpočtu daně tak úplně připravena, a to především s ohledem na nově zavedenou směrnou hodnotu. V případě, že se poplatník rozhodne, že si nenechá zpracovat znalecký posudek, může tedy nastat problém, neboť poplatník nebude schopen dopředu stanovit základ daně (nebude vědět, zda směrná hodnota převýší sjednanou cenu, či nikoli). Ve výsledku může dojít k situaci, kdy zaplatí daň právě ze 75 % směrné hodnoty a nikoli ze sjednané ceny (a tedy pro něj mohla být výhodnější varianta znaleckého posudku). Touto problematikou se bude zabývat náš kolega ze znaleckého ústavu a to v článku o dani z nabytí nemovitých věcí. V dalším čísle se pak můžete těšit na článek, který se bude věnovat výhodám využití znaleckého posudku.

V tomto čísle Daňového newsletteru Vás v rámci vybrané soudní judikatury krátce seznámíme se zvláštním režimem pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými předměty a starožitnostmi. Mimo jiné tento judikát opět potvrzuje, že správce daně musí sledovat základní cíl správy daní, a to správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady.


Kreston A&CE

Více od autora

Naši klienti