Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Aktuálně 04/2015

Ing. Martin Houdek,

24. dubna 2015

S účinností od 1.4.2015 došlo k rozšíření uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti (tedy přenesení povinnosti přiznat a zaplatit DPH z dodavatele na odběratele) na další druhy zboží.

Vážené dámy, vážení pánové, 

po hektickém období, které pro mnohé znamenalo splnit své daňové povinnosti (tedy daň přiznat a zaplatit) se Vám opět dostává do rukou další číslo našeho Daňového newsletteru, jehož smyslem je Vás informovat o novinkách z oblasti daní a rovněž také z oblastí, se kterými je oblast daní nějakým způsobem propojena. 

S účinností od 1.4.2015 došlo k rozšíření uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti (tedy přenesení povinnosti přiznat a zaplatit DPH z dodavatele na odběratele) na další druhy zboží. Jedná se o vybrané obiloviny a technické plodiny, některé kovy (včetně drahých kovů), mobilní telefony, integrované obvody, přenosová zařízení pro automatizovaná zpracování dat (notebooky, tablety apod.) a videoherní konzole. Režim přenesení daňové povinnosti se aplikuje pouze na vybrané zboží splňující nejen slovní vymezení, ale i vymezení kódem podle celního sazebníku. Tento režim se uplatní, pouze pokud celková částka základu daně dodávaného zboží překračuje částku 100 tis. Kč. 

Ministerstvo financí ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím spustilo informační portál k Elektronické evidenci tržeb na adrese http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/eet. Jedná se o specializovanou informační záložku, která je součástí webu finanční správy. Stránky obsahují nejen základní informace k připravovanému projektu, ale také odpovědi na často kladené dotazy k této problematice. 

Dále Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona, který by měl od roku 2016 novelizovat zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Předloženou novelou by mělo dojít k sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí, a tedy poplatníkem by měl být pouze nabyvatel. Došlo by tak zároveň k odstranění stávající možnosti volby poplatníka a s tím spojeného institutu ručitelství. Ministerstvo financí se dále domnívá, že novelou vyjasní problematiku zdaňování inženýrských sítí. A to především snahou stanovit, které jednotlivé části inženýrských sítí spadají pod předmět daně z nabytí nemovitých věcí. Novela navrhuje zavést určitou právní fikci, podle které by byl jakýkoliv úplatný převod stavby, jež je částí inženýrské sítě vždy předmětem daně z nabytí nemovitých věcí. Je otázkou zda příslušná novela odstraní veškeré pochybnosti a nejasnosti daňových poplatníků, nebo naopak dojde k rozšíření komplikací s tímto spojených. 

Opět se vracíme, v námi uvedeném článku, k problematice povinného elektronického podání. Kdy je toto téma v současné době velmi aktuální. Na základě znění daňového řádu a následných praktických zkušeností, zde vyvstalo mnoho otázek, jak dostát liteře 
zákona. Následně je však poplatník konfrontován s velmi výrazným tlakem ze strany finanční správy, která si tuto povinnost interpretuje po svém, mnohdy až nad rámce zákona. Zřejmě jen čas a soudní rozhodnutí ukáže, kam až správci daně, se svými požadavky na poplatníky, bude umožněno dojít. Za zmínku stojí připravovaná novela zákona o dani z přidané hodnoty, v současné době v připomínkovém řízení, kdy Ministerstvo financí v návrhu zakazuje použití datových schránek poplatníků pro elektronické podání daňových přiznání k dani z přidané hodnoty. Tím by došlo k zákonnému nařízení daňovým poplatníkům použití daňového portálu EPO pro splnění jejich daňových povinností bez jakékoliv jiné možnosti. 

V tomto čísle Daňového newsletteru Vás v rámci vybrané soudní judikatury krátce seznámíme s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, týkající se určení okamžiku zdanitelného plnění u daně z přidané hodnoty v případě zjištěného manka při inventarizaci.


Ing. Martin Houdek

Více od autora

Naši klienti