Daňové poradenství

Aktuálně 05/2013

Author
Kreston A&CE

Musíme Vás upozornit na malý problém, který způsobil chybný údaj na složenkách k dani z nemovitosti, které byly některým daňovým subjektům zaslány. Ministerstvo financí žádá všechny daňové subjekty, aby neprováděly platby na účet uvedený na složenkách.

V květnu by všechny daňové subjekty měly obdržet složenky nové, věřme, že již se správnými údaji. Proto bychom si Vás dovolili upozornit na tuto skutečnost a doporučujeme si číslo účtu důkladně zkontrolovat, třeba podle informací uvedených v našich předešlých newsletterech, či na stránkách finanční správy. Dále připomínáme, že pro většinu poplatníků je daň z nemovitosti splatná do konce tohoto května.

V tomto čísle newsletteru Vám trochu přiblížíme, jakým způsobem lze komunikovat se správci daně. Dozvíte se tedy více o datových schránkách, zaručených elektronických podpisech, podání prostřednictvím portálu veřejné správy apod. Vzhledem k rozsahu této materie bude komplexní pohled na možnosti komunikace nejen se správci daně rozdělen do více čísel našeho newsletteru.

V dalším článku Vás seznámíme se závěry z nejnovějšího Koordinačního výboru Generálního finančního ředitelství a Komory daňových poradců České republiky. Článek se bude konkrétně zabývat náklady, které jsou spojené se získáním investiční dotace a jejich účetním a daňovým řešením.

Dále jsme se rozhodli spojit judikaturu soudů s informací Generálního finančního ředitelství, neboť tato informace na judikát Nejvyššího správního soudu přímo navazuje. Krátce Vás tedy seznámíme s novým pohledem na institut opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení před datem 1. 4. 2011. 

Použitelnost dokumentu

Veškeré informace uvedené v daňovém newsletteru mají pouze informativní a obecný charakter a nenahrazují odborné poradenství. Z tohoto důvodu nemůžeme převzít jakoukoli odpovědnost za jejich použití.

Ačkoli je při přípravě newsletteru věnována maximální péče, není možno vyloučit veškeré případné chyby, nepřesnosti a platnost poskytnutých informací. Další informace, upřesnění a konkrétní možnosti aplikace dané informace ve Vaší společnosti je nutno konzultovat individuálně s příslušnými poradci.



Naši klienti