Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Aktuálně 06/2013

Kreston A&CE,

11. června 2013

Každý měsíc Vás na tomto místě informujeme o daňových novinkách a zajímavostech a ani toto číslo nebude výjimkou. Nejprve bychom Vám však chtěli s radostí oznámit, že webové stránky (http://www.ace.cz) naší skupiny A&CE prošly výraznými úpravami a změnami. Na těchto stránkách naleznete, mimo jiné, i elektronickou verzi našeho Daňového newsletteru. Věříme, že se Vám naše webové stránky budou líbit.

V tomto čísle Vás seznámíme se závěry z nejnovějšího Koordinačního výboru Generálního finančního ředitelství a Komory daňových poradců České republiky. Článek se bude konkrétně zabývat opravou chyb minulých účetních období.

Další článek se bude opět věnovat elektronické komunikaci, tentokrát s Českou správou sociálního zabezpečení. Tato problematika je vysoce aktuální, neboť od příštího roku bude možno s vysokou mírou pravděpodobnosti s Českou správou sociálního zabezpečení komunikovat pouze a jen tímto způsobem (tedy elektronicky). Je tedy vhodné se na tento způsob komunikace náležitě připravit již nyní s předstihem, neboť je zřejmé, že od nového roku nás bude čekat více změn než obvykle.

Se změnami od příštího roku souvisí rovněž novela zákona o daních z příjmů. Chtěli bychom Vás pouze informovat, že tato novela (sněmovní tisk č. 1004) má za sebou 1. čtení v Poslanecké sněmovně. Zda bude tento zákon schválen, či nikoli není možno v současnosti předjímat, budeme Vás však informovat o stavu, který bude následovat.

Základní zásady správy daní, které jsou uvedeny především v § 5 až 9 daňového řádu, by měly mít esenciální povahu. Tedy veškerá řízení a postupy v rámci správy daní by měly být s těmito zásadami v souladu, tyto zásady by měly být v zásadě beze zbytku dodržovány. To, že se tak v některých případech neděje, a tyto zásady nejsou dodržovány, je relativně běžné. Více o těchto zásadách se dočtete v části věnované judikatuře.


Kreston A&CE

Více od autora

Naši klienti