Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Aktuálně 06/2014

Kreston A&CE,

12. června 2014

V tomto čísle se můžete dočíst o bezúročných (resp. nízkoúročených) zápůjčkách mezi spřízněnými osobami. Jedná se o téma, která je stále aktuální a diskutované. Věříme, že v tomto článku naleznete odpovědi na některé otázky, které Vás z této oblasti zajímají.

Vážení čtenáři,

opět po měsíci držíte v rukou nové číslo našeho Daňového newsletteru. V tomto čísle se můžete dočíst o bezúročných (resp. nízkoúročených) zápůjčkách mezi spřízněnými osobami. Jedná se o téma, která je stále aktuální a diskutované. Věříme, že v tomto článku naleznete odpovědi na některé otázky, které Vás z této oblasti zajímají.

V rámci vybrané soudní judikatury Vás seznámíme s judikátem Nejvyššího správního soudu, který se zabýval osvobozením kulturních služeb. Z rozhodnutí pak jednoznačně vyplývá, že problematické je nejen osvobození plnění nad rámec zákona (tedy přiřčení osvobození plnění, které se do osvobození nevejde), ale rovněž neosvobození plnění, které osvobozeno být mělo, ale daňový subjekt jej zdanil. Paradoxně obě situace mají obdobné negativní následky.

Dovolili bychom si Vás informovat o legislativních pracích na návrhu zejména novely zákona o daních z příjmů. Vzhledem k tomu, že návrh prochází teprve připomínkovým řízením, není možno s jistotou říci, jaké změny nás čekají. O změnách Vás budeme samozřejmě průběžně informovat.

Nezadržitelně se blíží termín pro podání daňových přiznání k dani z příjmů a to v případě těch poplatníků, kteří jsou povinně auditováni, případně využili našich služeb. Předpokládáme, že práce na daňových přiznáních, třeba i s naší pomocí, právě dokončujete a daňová přiznání budou v řádném termínu podána.

Příští číslo našeho Daňového newsletteru bude vydáno na přelomu července a srpna, a bude se jednat o letní dvojčíslo.

Nezbývá než Vám popřát jménem naší společnosti pěknou a ničím nerušenou dovolenou.


Kreston A&CE

Více od autora

Naši klienti