Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Aktuálně 10/2014

Kreston A&CE,

14. října 2014

Velký posun nastal v případě starobních důchodců v rámci uplatnění slevy na poplatníka za zdaňovací období roku 2013. Jak jsme Vás informovali v minulém čísle, Ústavní soud zrušil ustanovení zákona o daních z příjmů, které znemožnilo uplatnit slevu na poplatníka pro pracující starobní důchodce.

Vážené dámy a vážení pánové,

rádi bychom Vás opět po měsíci informovali o novinkách a zajímavostech, které by Vás mohli zajímat. V tomto čísle se nedozvíte jen o daňových novinkách, nicméně se s Vámi podělíme rovněž o zajímavý článek z oblasti oceňování.

Velký posun nastal v případě starobních důchodců v rámci uplatnění slevy na poplatníka za zdaňovací období roku 2013. Jak jsme Vás informovali v minulém čísle, Ústavní soud zrušil ustanovení zákona o daních z příjmů, které znemožnilo uplatnit slevu na poplatníka pro pracující starobní důchodce.

Tato skutečnost byla Finanční správou prezentována jako změna pro rok 2014, neměla však platit zpětně za rok 2013. Nyní však Finanční správa revidovala své stanovisko (z důvodu obavy ze vzrůstajícího počtu žalob) a umožnila uplatnit slevu na poplatníka pro všechny starobní důchodce a to i za rok 2013. Tato zajisté pozitivní změna se dotkne nejednoho důchodce, je vhodné jí tedy využít a informovat o této změně rovněž zaměstnance.

Problematikou uplatňování slevy na poplatníka u starobních důchodců se budeme podrobně zabývat v samostatném článku, ve kterém Vám bude popsán podrobný postup a to pro jednotlivé skupiny daňových poplatníků.

Dále bychom na Vás chtěli apelovat, abyste si zkontrolovali čísla bankovních účtů, ve prospěch kterých zasíláte Vaše daňové platby. Posíláte-li platby stále na staré účty, je nejvyšší část provést revizi a čísla bankovních účtu změnit.

Od počátku příštího roku budou staré bankovní účty zcela zrušeny, platby se Vám pak obratem vrátí na Váš účet. Je tedy vhodné zrevidovat čísla bankovních účtů a předejít tak případnému prodlení s platbou daně (a rovněž např. nutnosti zaplatit úrok z prodlení apod.).

Stěžejním článkem tohoto Daňového newsletteru je článek našeho kolegy ze znaleckého ústavu.

V tomto článku se můžete dozvědět zajímavý pohled na ocenění pomocí tržních násobků a to v článku nazvaném „Metoda ocenění tržních násobků – pravda nebo fikce?“. Věříme, že pro Vás bude tento článek přínosem a jistým návodem pro případ, že byste se o způsobu ocenění v budoucnu rozhodovali.

V některých ohledech se jedná o relativně novátorský pohled, věříme tedy, že se dozvíte něco nového.

Poslední článek, a to z oblasti vybrané soudní judikatury, vám tentokrát přiblíží zajímavé soudní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a to z oblasti placení daní.

Konkrétně se jednalo o situaci, kdy platba poukázaná na bankovní účet správce daně byla opatřena nesprávným variabilním symbolem.


Kreston A&CE

Více od autora

Naši klienti