Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Aktuálně 11/2013

Kreston A&CE,

11. listopadu 2013

Přibližně za necelé dva měsíce by měla nabýt účinnosti mimo jiné novela zákona o daních z příjmů a zákon o dani z nabytí nemovitých věcí.

Uplynul přibližně jeden měsíc a opět držíte v rukou nové číslo Daňového newsletteru. Připadá mi, že se již stává prakticky zvykem, že Vás na tomto místě každý měsíc informujeme o stále nekončících legislativních změnách. To by samo o sobě bylo v pořádku, v pořádku však není, že tyto změny by měly být platné a účinné již od počátku nadcházejícího roku. Tedy přibližně za necelé dva měsíce by měla nabýt účinnosti mimo jiné novela zákona o daních z příjmů a zákon o dani z nabytí nemovitých věcí. Je téměř polovina listopadu a stále si nejsme jisti, zda tyto novely (a v případě zákona o nabytí nemovitých věcí celý zákon) budou platné a účinné skutečně od 1. 1. 2014, či zda nová poslanecká sněmovna dané předpisy neschválí.

V případě neschválení daných předpisů by se velmi pravděpodobně všechny daňové subjekty a rovněž celá Finanční správa ocitla v situaci, kdy by se jen velmi obtížně aplikovaly současné předpisy (to vše v souvislosti s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích). Je možné, že by v tomto případě mohlo docházet k situacím, kdy by některé příjmy (výnosy) nebyly vůbec zdaněny, případně byly zdaněny i vícekrát a docházelo by k velké spoustě výkladových problémů a nejasností. Tato situace je pro daňové subjekty naprosto neakceptovatelná, proto věříme, že nakonec dané předpisy schváleny budou. K dané situaci bychom odkázali na tiskovou zprávu Komory daňových poradců ČR http://www.kdpcr.cz/article.asp?nArticleID=89011&nLanguageID=1.

Samozřejmě i v případě schválení daných předpisů je daná situace ne zcela ideální. Situace, kdy daňové subjekty mají přibližně 6 týdnů na to, aby se s danou úpravou seznámily, je naprosto tristní. Nicméně nezbývá než podotknout, že se tato situace v posledních letech opakuje (viz sazba daně na přelomu minulého roku apod.). Nebudeme se však již dále zabývat situacemi, které bohužel nemůžeme ovlivnit a o případných změnách Vás budeme informovat tak brzy, jak jen to bude možné.

Abychom Vás nenechávali pouze v nejistotě, s jistotou bychom Vás chtěli informovat o tom, co si můžete přečíst v tomto čísle Daňového newsletteru. O problematice ručení za nezaplacenou daň jsme Vás již několikrát informovali v minulých číslech, neinformovali jsme
Vás však o novém sdělení Generálního finančního ředitelství, které bylo vydáno 31. 10. 2013 na webu. Toto sdělení se týká problematických okruhů ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty a v některých případech ujasňuje danou problematiku. Toto sdělení do jisté míry reaguje na plánovanou změnu ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty, která by měla být platná a účinná od počátku nového roku.

V rámci soudní judikatury bychom Vám chtěli krátce představit judikát Nejvyššího správního soudu, který se tentokrát týká daně z přidané hodnoty. V rámci daně z přidané hodnoty se daný judikát týká vystavování opravných daňových dokladů. V tomto případě se jednalo o situaci, kdy byl vystaven opravný daňový doklad na zdanitelné plnění na základě smlouvy o dílo, od které bylo následně odstoupeno.


Kreston A&CE

Více od autora

Naši klienti