Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Finanční poradenství

Budoucí ceny elektřiny – jak je vidí burza?

Ing. Michal Drábek,

14. listopadu 2022

Cena elektrické energie prochází v posledním období značně dynamickým vývojem, kdy za poslední rok vzrostla cena ročního futures* kontraktu (aktuální cena elektřiny, která by měla být dodána za rok) z úrovně kolem 100 eur/MWh až k 1 000 eur/MWh. Vývoj posledního roku je zachycen v následujícím grafu.

https://www.kreston.cz/media/annual-reports/md.png

Z grafu je patrné, že dílčího maxima cen (přes 300 eur/MWh) bylo dosaženo již na konci roku 2021, poté následoval pokles opět na úroveň kolem 100 eur/MWh. Od počátku roku 2022 navázalo období neustálého růstu trvající 8 měsíců s vrcholem téměř na 1 000 eur/MWh, na přelomu srpna a září cena klesla přibližně na polovinu, od té doby pokračuje již dvouměsíční cenový pokles.

Predikce budoucího vývoje cen této komodity je značně obtížná a zatížená vysokou mírou nejistoty, avšak určitý náhled na vývoj budoucích cen elektrické energie můžeme získat i v současné době, a to pomocí cen aktuálně obchodovaných futures kontraktů s dodáním v následujících letech (2023-2032).

Následující graf znázorňuje ceny futures v eurech za 1MWh na kontrakty s elektrickou energií zobchodované k datu 8.11. (levá osa) a množství otevřených pozic (pravá osa). Z grafu je patrné, že ceny futures na elektrickou energii se na české a německé burze příliš neliší, avšak výrazný rozdíl je v množství otevřených pozic.

https://www.kreston.cz/media/annual-reports/md2.png

Podstatnou informací, která z grafu vyplývá, je odhadovaný pokles cen elektřiny z přibližně 335 eur (8 150 Kč) za MWh v roce 2023 na hodnoty pod 120 eur (2 900 Kč) za MWh po roce 2028. Na základě stavu k datu 8.11.2022 lze odhadnout, že i v následujících letech se budeme potýkat se značně zvýšenými cenami elektřiny, avšak v průběhu let by ceny měly postupně klesat až k úrovním, které panovaly koncem roku 2021.

Aktuální vysoké ceny elektřiny (a energií obecně) jsou na jedné straně zátěží pro domácnosti a velkou část firem, na druhé straně však v současnosti mohou působit na zvyšování tržní hodnoty energetických společností. Naši odborníci v oblasti oceňování Vám rádi pomohou se stanovením hodnoty Vaší společnosti v kontextu současné energetické krize, a to jak v případě společností z oboru energetiky, tak i pro ty, kteří jsou aktuální situací ovlivněni negativně.

*Futures kontrakt je dohoda dvou stran (kupující a prodávající) o směně určitého množství podkladového aktiva (elektřiny) v předem určené kvalitě, za předem stanovenou cenu k předem stanovenému datu dodání. 

 


Ing. Michal Drábek

Více od autora

Naši klienti