Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Co je nového v daních? Září 2022

Ing. Leoš Kozohorský ml.,

07. září 2022

V zářiovém vydání rubriky „Co je nového v daních?“ Vám opět přinášíme novinky ze světa daní. V krátkých shrnutích Vám přinášíme základní informace k problematice daně z mimořádných zisků, novinku ve zdanění služebních vozidel poskytnutých zaměstnancům i k soukromým účelům, připomenutí konce lhůty pro podání žádostí o vrácení DPH z jiných členských států EU a tradiční daňový kalendář ne zcela běžných, ale přes to potenciálně zajímavých daňových milníků, nebo chcete-li konců lhůt pro ne zcela standardní a každodenní úkony. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Daň z mimořádných zisků 

Tzv. Windfall tax, česky daň z mimořádných zisků, je jedním z nástrojů, kterým hodlá vláda bojovat s nynější energetickou krizí a kterým hodlá do státní kasy dostat dodatečné příjmy, kterými by ráda sanovala dopady této krize. Daň by měla dopadat na mimořádné zisky ve vybraných sektorech, které díky nynější situaci dosahují mimořádných výsledků. Mělo by se podle prozatímního pracovního materiálu jednat o energetický sektor, bankovní sektor a sektor výroby a distribuce pohonných hmot. 

Výpočet základu této daně by měl být postaven na identifikaci rozdílu mezi daňovým základem běžného roku (tedy toho, kdy je dosaženo mimořádného zisku) a průměrným daňovým základem za předcházejících 5 zdaňovacích období. Sazby této "dodatečné" daně pak budou 40%, 50% nebo 60%.

Nízkoemisní služební vozidlo 

Od 1.7.2022 je účinná novela zákona o daních z příjmů, která upravuje nepeněžní příjem zaměstnance ve formě bezplatně poskytnutého motorového vozidla i pro soukromé účely. Dosavadní úprava znala pouze jednu sazbu měsíčního zvýšení příjmu zaměstnance, a to 1 % pořizovací ceny vozidla. Novela zavádí druhou sazbu měsíčního zvýšení příjmu zaměstnance, a to 0,5% v případě, že se jedná o bezúplatné poskytnutí nízkoemisního vozidla. Novela je účinná od 1.7.2022, nicméně přechodná ustanovení umožňují aplikovat toto pravidlo pro celé zdaňovací období roku 2022. Generální finanční ředitelství vydalo informaci, jak zohlednit snížení nepeněžitého příjmu za již uplynulé měsíce před účinností novely (a to jak v zúčtování záloh, které provádí zaměstnavatel, tak pro případ vyhotovování potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti těm zaměstnancům, kteří si budou sami podávat daňové přiznání a nevyužijí tak (nebo nemohou využít) možnosti zpracování ročního zúčtování daně zaměstnavatelem. Informace již ovšem nepřináší bližší vymezení nízkoemisního vozidla. Je také nejasný postup ohledně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, respektive možnosti jejich retroaktiví úpravy. 

Blížící se lhůta pro podání žádosti o vrácení DPH z jiného členského státu 

30.9.2022 končí lhůta pro podání žádostí o vrácení DPH z jiných členských států. Pokud jste plátcem DPH a vysíláte své zaměstnance na pracovní cesty do jiných členských států Evropské unie, mohou Vám vznikat náklady, které jsou zatížené tamní daní z přidané hodnoty a pokud nejste plátcem DPH v daném členském státě Evropské unie, o zaplacenou daň přijdete. Typicky se v této souvislosti jedná o náklady na ubytování na pracovních cestách, půjčovné automobilů, taxi služby, pohonné hmoty, vstupné na veletrhy, výstavy a odborná školení a další. Rádi Vám s podáním těchto žádostí pomůžeme, protože žádost o vrácení DPH z jiného členského státu je administrativně náročný proces, který s sebou nese i řadu specifik, která se liší stát od státu, finanční správa od finanční správy. Často finanční správy v daných členských státech vyžadují i další doplňující informace, kdy je nutné dokládat řadu dokumentů a mnohdy účetní oddělení společností nemají kapacity na to, aby dokázala dotáhnout věc do zdárného konce.

Daňový kalendář - co neprošvihnout v dohledné době

  • 30.9.2022 - Konec lhůty pro podání Žádosti o vrácení DPH z jiných členských států EU za rok 2021.
  • 31.10.2022 - Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2023, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31. prosinci 2022 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny). 

Ing. Leoš Kozohorský ml.

Více od autora

Naši klienti