Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Další změny v legislativě upravující oblast zdaňování 2013

Kreston A&CE,

11. ledna 2013

Další relativně významnou změnou, která platí od prvního dne letošního roku, je změna sazby daně z převodu nemovitosti. Sazba daně se zvyšuje o jeden procentní bod, tj. z 3 % na 4 %.

Další změny v této dani v tomto roce nenastaly. Kompletní změna úpravy této daně je však plánována pravděpodobně na příští rok.

Jak jsme již uváděli v minulém čísle našeho newsletteru, připomínáme, že od letošního roku dochází ke změnám čísel bankovního účtu. Kód banky zůstává stejný, a to 0710 (Česká národní banka). Předčíslí bankovního účtu je rovněž zachováno. Stará čísla účtu budou ještě určitou dobu funkční, doporučujeme však přejít na nová čísla co nejdříve.

Finanční úřad od 1. 1. 2013Číslo bankovního účtu
Finanční úřad pro hlavní město Prahu77628031
Finanční úřad pro Středočeský kraj77628111
Finanční úřad pro Jihočeský kraj77627231
Finanční úřad pro Plzeňský kraj77627311
Finanční úřad pro Karlovarský kraj77629341
Finanční úřad pro Ústecký kraj77621411
Finanční úřad pro Liberecký kraj77628461
Finanční úřad pro Královehradecký kraj77626511
Finanční úřad pro Pardubický kraj77622561
Finanční úřad pro Kraj Vysočina67626681
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj77628621
Finanční úřad pro Olomoucký kraj47623811
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj77621761
Finanční úřad pro Zlínský kraj47620661
Specializovaný finanční úřad77620021

Změna ve vracení části spotřební daně za tzv. zelenou naftu není pro většinu poplatníků tak významná, přesto je vhodné tuto změnu zmínit. Od začátku tohoto roku dochází ke snížení výše procentního vrácení spotřební daně u minerálních olejů osobám, které používají tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu. U motorové nafty (norma EN590) dojde ke snížení z 60 % na 40 %, u tzv. směsné nafty z 85 % na 57 %. Další změna (úplné zrušení) je plánována na příští rok.

Jak již asi všichni víme, od začátku letošního roku má prakticky každý z nás možnost vstoupit do tzv. II. pilíře (důchodové spoření) v rámci důchodové reformy. II. pilířem jako takovým se zabývat nechceme, chtěli bychom Vás však upozornit na výběr povinností zaměstnavatele s tím spjatých. Zaměstnanec, který se rozhodne vstoupit do II. pilíře, musí nahlásit plátci daně uzavření smlouvy. Zaměstnavatel následně strhává zaměstnanci z jeho hrubé mzdy 2 % a spolu se 3 %, které jsou vyvedeny z jeho sociálního pojištění, je posílá správci daně. Zaměstnavatel musí zaměstnance zahrnout do hlášení (které je povinen každý měsíc předkládat správci daně – nový formulář). Následně je nutné zaměstnance zahrnout do vyúčtování, které je nutno podat jednou ročně (opět nový formulář). Jak již bylo uvedeno, hlášení se podává každý měsíc elektronicky, vždy do 20. dne následujícího měsíce. Vyúčtování se pak podává rovněž elektronicky a to jednou ročně, a to do konce třetího měsíce po skončení roku.


Kreston A&CE

Více od autora

Naši klienti