Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Znalecká činnost

ETF fondy a pravidlo T+35

Ing. Michal Drábek,

04. dubna 2023

V jednom z předchozích článků jsme se věnovali bankám v USA a jejich problémům plynoucích i z nedostatečné regulace ze strany státních institucí. Dnes se podíváme na další zajímavou oblast regulace v USA, a to pravidlo T+35 a jeho potenciální možnosti zneužití ze strany amerických ETF fondů. ETF (exchange traded fund) jsou podílové fondy, jejichž podílové listy jsou na burzách obchodovány obdobně jako akcie.

Pravidlo T+35 je úzce spjato s pojmem „failure to deliver (FTD)“, který je v této souvislosti používán, pokud účastník trhu není schopný v rámci transakce splnit svoji povinnost (př. koupíte si akcii, ale prodávající ji není schopen dodat). Pravidlo T+35 je výjimkou americké Komise pro cenné papíry (SEC), kdy tzv. tvůrci trhu (například ti, kdo vytváří podílové listy v ETF fondech) mohou za určitých podmínek splnit svoji povinnost dodat akcii v prodloužené lhůtě až 35 dní po datu transakce. Tato výjimka byla původně zamýšlena pouze pro nahodilé případy, avšak objevují se náznaky jejího potenciálního zneužití, což si níže ukážeme na příkladu společnosti GameStop (jeden z největších prodejců videoher na světě), kde nastala v roce 2021 známá událost, při níž malí investoři „zvítězili“ nad velkými investičními fondy.
V případě této společnosti se v jeden moment stalo, že odhadem 260 % (Mackenzie, 2021) jejích akcií bylo prodáno a slíbeno k doručení kupujícím. Že není reálné prodat více než 100 % akcií jedné společnosti? Zjednodušeně bylo v daném případě mj. využito výše uvedené výjimky T+35, kdy lze obchod v určitých případech vypořádat až do 35 dní. Některé ETF fondy tak „virtuálně“ prodali obrovské množství akcií spol. GameStop, aniž by je „fyzicky“ doručili kupujícímu. Proč se to stalo?
Vzhledem k tomu, že společnost GameStop měla dlouhodoběji neuspokojivé výsledky, hodnota jejích akcií klesala. Na základě toho se na trhu vyskytla příležitost „jistého“ zisku pro některé účastníky, kdy v případě, že byla vysoká pravděpodobnost, že hodnota této akcie bude klesat, ETF fond mohl vydat nové podílové listy/akcie tohoto fondu, a přitom prozatím nekoupit podkladová aktiva = např. akcie, z nichž je hodnota fondu složena – tj. například akcie GameStop, a tím využít právě výjimku T+35. Následně až v případě dalšího cenového poklesu, který byl mj. způsoben tím, že bylo dočasně uměle navýšeno množství akcií této společnosti v oběhu (tj. zvýšena nabídka), v průběhu dalších 35 dní ETF dané akcie koupilo za nižší cenu, čímž realizovalo dodatečný zisk. Pokud se však vývoj na trhu zcela obrátil v nepřízeň ETF fondu (počátek roku 2021), ten často čekal až na nejzazší možný termín (35 dní), zdali cena poklesne – pokud ne, tak ve 35. den byl nucen obchod realizovat se ztrátou. Jak to lze dokázat?
V následujících grafech využívajících přístupu tzv. Waveletovy koherence je zobrazen výskyt FTD, tj. případů selhání doručení akcie GameStop ze strany vybraných ETF fondů, kterážto akcie byla nejprve prodána, ale nebyla doručena, a bylo využito T+35 lhůty. Výskyt FTD je v grafech dán do souvislosti s realizovaným ziskem nebo ztrátou z akcií GameStop.

https://www.kreston.cz/media/annual-reports/obrazek-clanek.png
Zdroj: Albrecht, Drábek a Pastorek (2023)

Vysvětlivky:
VBR, SLYV, IJJ a VIOO jsou zkratky významných ETF fondů, které vlastnily velké množství akcií GameStop (GME). Zatímco osa Y značí počet dní po realizaci transakce (T + počet dní), osa X zobrazuje období let 2020-2021. Červená oblast v grafu zjednodušeně označuje sílu koherence (soudržnosti) mezi výskytem FTD u jednotlivých fondů a zvýšeným ziskem/ztrátou z akcií GameStop.

Z výše uvedených grafů je zřejmé, že u všech zobrazených ETF fondů došlo kolem 35. dne ke zvýšenému výskytu FTD, a to v kontextu realizovaného vysokého zisku nebo ztráty z akcií GameStop, přičemž nejvíce je tento vztah patrný začátkem roku 2021, kdy došlo k extrémnímu cenovému pohybu akcií GameStop. Velké oblasti červené barvy kolem hodnot T+35 tak poukazují, že potenciálně mohlo docházet ke zneužití pravidla T+35 ve snaze o dodatečný zisk z nekrytého shortování akcií.

Na základě výše uvedeného je však nutné zdůraznit, že se jedná o trh v USA a pro naše prostředí jde spíše o zajímavost, přičemž problematika podílových fondů je mnohem komplexnější a tato oblast se v České republice od amerického trhu v mnohém odlišuje. 

S tím, jak podílové fondy nabývají v posledních letech na významu, se také čím dál častěji objevují požadavky na zpracování ocenění těchto fondů. Stanovení hodnoty fondu a jeho podílových listů se tak stalo běžnou součástí pracovní náplně i našich specialistů, kteří Vám v této oblasti rádi pomohou, ať již se zpracováním ocenění, auditem fondu, nebo v oblasti daňového poradenství.

Veškeré výše uvedené informace jsou převzaty z následujícího zdroje a jsou pouze výrazným zjednodušením dané problematiky:
Albrecht, P., M. Drábek and D. Pastorek, 2023. Confirmation of T+35 Failures-To-Deliver Cycles: Evidence from GameStop Corp. Czech Journal of Economics and Finance 73 (1): 56-80. DOI: https://doi.org/10.32065/CJEF.2023.01.03

 


Ing. Michal Drábek

Více od autora

Naši klienti