Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Finanční poradenství

Inflace: jsme už za vrcholem?

Kreston A&CE,

15. srpna 2022

V poslední době není ekonomického ukazatele, který by se nejen v tuzemských diskusích objevoval častěji než míra inflace. Nově zveřejněné predikce obsahují stále vyšší čísla oproti předchozím a poslední prognóza České národní banky již počítá s překonáním hranice 20 % během září letošního roku a ve vyjádření za celý rok 2022 by tudíž měla průměrná míra inflace činit 16,5 % (vs. 13,1 % v předchozí predikci). Nabízí se tedy otázka, zdali oněch 20 % bude pomyslným vrcholem nebo můžeme v souladu s předchozím tempem navyšování predikcí počítat s dalším významným růstem cenové hladiny?

Odpověď může nabídnout pohled na meziměsíční přírustek indexu spotřebitelských cen, tedy nárůst inflace ve sledovaném měsíci oproti měsíci předchozímu - viz následující graf. 

https://www.kreston.cz/media/annual-reports/inflace-2-graf.png

Zdroj dat: Česká národní banka (2022)* a Český statistický úřad (2022).
 

Z grafu je patrné, že zatímco roční míra inflace (vyjádřená cenovým přírůstkem za posledních 12 měsíců) neustále roste, meziměsíční míra inflace od svého vrcholu na začátku roku 2022 postupně klesá. Rozdíl v těchto ukazatelích způsobuje zejména srovnávací základna, kdy pro roční míru inflace srovnáváme aktuální data s relaticvně nižšími hodnotami v roce 2021, zatímco měsíční míra inflace reflektuje aktuální zvýšenou cenovou hladinu. 

Pakliže by si měsíční inflace zachovala zvolňující dynamiku posledních měsíců (tzn. měsíční inflace by klesala), pak lze i přesto ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 počítat s dílčím nárůstem roční míry inflace, a teprve od ledna 2023 by se v důsledku vyšší srovnávací základny měla hodnota roční inflace snižovat. 

Při těchto úvahách je tedy odpověď na úvodní otázku dvojí. Roční míra inflace by teprve vrcholu měla dosáhnout, co se však týče měsíční míry inflace, máme na základě výše uvedeného vrchol pravděpodobně již za sebou. 

*Data prognózy jsou přepočtena s ohledem na již dostupná inflační data za červenec 2022. Místo Českou národní bankou predikované roční míry inflace na měsíce 7.-9.2022 (18,8%; 19,3%; 20,4%) je při zachování totožné predikce meziměsíční inflace pracováno s výší inflace 17,53% v červenci (18,02% v srpnu a 19,11% v září). 

 


Kreston A&CE

Více od autora

Naši klienti