Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Oznámení

Konference Kreston 2023

Kreston A&CE,

19. prosince 2023

Začátkem prosince proběhla v Dubai konference mezinárodního finančního uskupení Kreston Global, jíž se účastnilo více než 150 delegátů z celého světa.

Nechybělo ani české zastoupení, neboť se této události zúčastnil i Rostislav Čada, partner ve společnosti Kreston A&CE Consulting. Cílem setkání bylo upevnit a prohloubit vzájemnou spolupráci, primárně v oblasti realizace mezinárodních fúzí a akvizic, což se bezpochyby podařilo.  

https://www.kreston.cz/media/news/rosta-a-lisa.jpg
Liza Robbins (CEO of Kreston Global) a Rostislav Čada
https://www.kreston.cz/media/news/kreston-global.jpg
Všichni účastníci konference

Kreston A&CE

Více od autora

Naši klienti