Oznámení

Konference WPV Wirtschaftsprüfer-Verbund

Author
Kreston A&CE

Vydařené vystoupení odborných poradců Kreston A&CE Group na konferenci německé sítě WPV Wirtschaftsprüfer-Verbund GmbH uskutečněné v září 2017 v Praze.

WPV je skupina středně velkých německých auditorských společností, která existuje již téměř 30 let, má 12 členů v Německu, kteří využívají WPV pro interní výměnu zkušeností a setkávají se pravidelně dvakrát ročně. Na jejich letošní setkání v Praze přizvali české kolegy ze spřízněné sítě Kreston International, aby se dozvěděli o specifikách daňového a auditorského systému v České republice.

Na tvorbě odborné části programu se za Kreston A&CE Group podílel daňový poradce Ing. Jiří Šindelář, který účastníky seznámil s daňovým systémem v České republice.  Ing. Katarína Kruželová představila českého člena sítě Kreston International skupinu Kreston A&CE Group a obeznámila účastníky se základními auditorskými požadavky na české podniky.

Použitelnost dokumentu

Veškeré informace uvedené v daňovém newsletteru mají pouze informativní a obecný charakter a nenahrazují odborné poradenství. Z tohoto důvodu nemůžeme převzít jakoukoli odpovědnost za jejich použití.

Ačkoli je při přípravě newsletteru věnována maximální péče, není možno vyloučit veškeré případné chyby, nepřesnosti a platnost poskytnutých informací. Další informace, upřesnění a konkrétní možnosti aplikace dané informace ve Vaší společnosti je nutno konzultovat individuálně s příslušnými poradci.Naši klienti