Oznámení

Krátké zprávy 05/2016

Author
Kreston A&CE

Dne 14.3. 2016 byl v rámci periodika “EURO” publikován článek na téma “Na čem auditoři vydělávají”. Tento příspěvek přehledným způsobem zobrazuje aktuální situaci na českém trhu auditorských firem v období po finanční krizi.

V rámci příspěvku je uveden rovněž žebříček ”Top 10 auditorských firem”, včetně informace o odhadu tržního podílu jednotlivých subjektů, zobrazený níže:

Tabulka  - Top 10 auditorských firem

(odhadovaný podíl podle počtu auditovaných firem)

FirmaPodíl na trhu (v %)
KPMG Česká republika Audit7,5
PricewaterhouseCoopers Audit5,0
Deloitte Audit4,8
Ernst&Young Audit4,2
BDO Audit3,4
Kreston A&CE Audit1,7
Rödl & Partner Audit1,6
TPA Horwath Audit1,3
PKM Audit Consulting1,2
Mazars Audit1,2

 Zdroj: Bisnode

Z výše uvedených dat je patrné, že společnost Kreston A&CE Audit, jež je nedílnou součástí uskupení Kreston A&CE Group, byla hodnocena jako šestá největší auditorská společnost v ČR.

Použitelnost dokumentu

Veškeré informace uvedené v daňovém newsletteru mají pouze informativní a obecný charakter a nenahrazují odborné poradenství. Z tohoto důvodu nemůžeme převzít jakoukoli odpovědnost za jejich použití.

Ačkoli je při přípravě newsletteru věnována maximální péče, není možno vyloučit veškeré případné chyby, nepřesnosti a platnost poskytnutých informací. Další informace, upřesnění a konkrétní možnosti aplikace dané informace ve Vaší společnosti je nutno konzultovat individuálně s příslušnými poradci.Naši klienti