Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Finanční poradenství

Mluví grafy pravdu?

Ing. Michal Drábek,

01. dubna 2023

Grafy obvykle slouží k tomu, aby usnadnily porozumění číslům, která za nimi stojí, díky čemuž se celá řada složitých problémů a souvislostí v této podobě stává přehlednějšími. V dnešním článku si ukážeme, jak jejich síla může být i velkou slabinou. Co třeba na příkladu vztahu mezi mírou rozvodovosti a spotřebou margarínu?

V následujícím grafu je zobrazen vývoj míry rozvodovosti v americkém státě Maine (levá osa) a vývoj spotřeby margarínu na osobu (pravá osa) v letech 2000-2009:

https://www.kreston.cz/media/annual-reports/graf-c-1a-clanek-grafy.png

Z výše uvedeného grafu jednoznačně vyplývá, že v době vyšší spotřeby margarínu byla zaznamenána i vyšší míra rozvodovosti ve státě Maine a naopak. Korelace* těchto dvou veličin dosahuje ve sledovaném období 99,26 %. Je však nutné říci, že korelace neříká nic o kauzalitě, tj. o tom, jestli je jeden jev příčinou nebo následkem jevu druhého, tedy jestli vyšší konzumace margarínu vede následně k vyšší rozvodovosti nebo naopak vyšší rozvodovost je příčinou růstu konzumace margarínu. Výše znázorněná situace může vzniknout tehdy, když jsou srovnávány věci, kterou spolu nesouvisejí nebo je hledán problém tam, kde ve skutečnosti žádný není.

Podobných situací, kdy lze nalézt vysokou shodu mezi vývojem dvou nesouvisejících jevů, je celá řada.
Existují však i další způsoby, jak lze prostřednictvím grafů oklamat čtenáře. Jedním z oblíbených triků nejen v politickém marketingu je například krácení svislé osy y tak, aby se z nepatrných změn staly velké rozdíly. V následujících grafech uvádíme příklad v podobě celkového výstavu piva v ČR v tisících hl. Oba grafy zobrazují totožná data ve stejném časovém období s tím rozdílem, že v prvním grafu je počátek osy y na hodnotě 0, avšak ve druhém grafu je počátek osy nastaven na 18 000. Zatímco podle prvního grafu lze soudit, že se celkový výstav piva v průběhu let příliš neměnil, podle druhého grafu můžeme na první pohled naopak tvrdit, že meziroční změny byly vysoké. Oba grafy samozřejmě mají svůj smysl a záleží vždy na kontextu a účelu použití, neměly by však být interpretovány v rozporu s podkladovými daty.

https://www.kreston.cz/media/annual-reports/graf-c-1-clanek-grafy.png

Výše uvedené příklady nejsou jedinými způsoby, jak lze pozměnit význam dat zavádějícím zobrazením v grafu.

U nás však považujeme za důležité prezentovat finanční data objektivně a vhodnou formou. Ať již v podobě grafů, tabulek nebo jiného výstupu, náš tým specializující se na podnikové finance Vám rád pomůže se zpracováním analýzy konkrétní společnosti, odvětví nebo s jakýmkoli jiným problémem v oblasti podnikových financí.

*Korelace udává vzájemný vztah mezi dvěma veličinami. Hodnoty blízké 1 (nebo 100 %) znamenají úplnou vzájemnou souvislost vývoje v čase, zatímco hodnoty blízké 0 značí, že spolu veličiny nesouvisejí.
 


Ing. Michal Drábek

Více od autora

Naši klienti