Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Oznámení

Nově jmenovaný „Partner“ společnosti Kreston A&CE Group

Aneta Bártová,

04. února 2022

S hrdostí si dovolujeme naše klienty i kolegy informovat o posílení partnerských pozic naší společnosti. Rostislav Čada dlouhodobě splňuje nejvyšší nároky a požadavky kladené na jeho práci a tudíž bylo majiteli společnosti Kreston A&CE Group rozhodnuto o jeho jmenování na pozici „Partner”.

Rostislav tak doplnil dříve jmenované kolegy na pozici „Partner”, jmenovitě Pavla Neugebauera, Karla Tomáše a Petra Tylšara

https://www.kreston.cz/media/rc.png

Rostislav vystudoval na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor podnikové hospodářství, kde získal v roce 2002 nejprve Inženýrský titul (ING.) a poté v r. 2007 navazující doktorský titul (Ph.D.). V roce 2015 absolvoval manažerský studijní program Master of Business Administration (MBA) institutu International School of Business and Management při Vysoké škole ekonomické v Praze, následně v roce 2018 úspěšně ukončil studijní program „Znalectví – ceny a odhady podniků“ při Institutu oceňování majetku prof. Miloše Maříka. 

V roce 2019 był Rostislav jmenován soudním znalcem v oboru Ekonomika, odvětví  ceny a odhady podniku a cenných papírů. V rámci své praxe absolvoval rovněž stáž “Project Management” při institutu “School of Management na Law” ve švýcarském Curychu. Rovněž je obeznámen s využitím veřejně finančních a informačních databází TP Catalyst (dříve AMADEUS) a Refinitiv (dříve Thomson Reuters) a spoluautorem jejich zapracování v rámci interní firemní metodiky. Ve společnosti Kreston pracuje od roku 2005. 

V průběhu své mnohaleté praxe se Rostislav specializuje na výnosové ocenění podniků a cenných papírů pro účely fúzí, přiměřeného vypořádání menšinových akcionářů (squeeze out) či investičních fondů. Specializuje se na odvětví Energetiky, Teplárenství, Strojírenství či Automobilového průmyslu. 
 


Aneta Bártová

Více od autora

Naši klienti