Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Novinky v legislativě 03/2013

Kreston A&CE,

11. března 2013

Relativně rychle se nám blíží období, které pro některé subjekty znamená nutnost podání daňového přiznání. Proto bych Vás chtěl upozornit, ačkoli nepředpokládám, že byste na toto datum zapomněli, že v letošním roce je nutné podat daňové přiznání za zdaňovací období roku 2012 nejpozději v pondělí 1. 4. 2013.

Toto datum se samozřejmě nevztahuje na daňové subjekty, které mají ze zákona povinnost nechat si ověřit účetní závěrku statutárním auditorem, případně těch subjektů, kterým např. naše společnost sestavuje a podává daňové přiznání. Tyto subjekty musí podat daňové přiznání nejpozději 1. 7. 2013. Pokud Vám daňové přiznání nesestavujeme a máte o tuto službu zájem, máte možnost nás kdykoli kontaktovat. V tomto případě by bylo nutné, abychom plnou moc nejpozději 1. 4. 2013 uplatnili u správce daně a daňové přiznání je následně možno podat až v prodloužené lhůtě (tj. do 1. 7. 2013).

Pevně věřím, že jste správci daně oznámili čísla účtů pro účely daně z přidané hodnoty, jak jsme Vás informovali v minulém čísle. Chtěl bych Vás upozornit, že od 1. 4. 2013 je vhodné platit svým dodavatelům pouze na účty, které budou správcem daně zveřejněny (rovněž od 1. 4. 2013). V opačném případě se stáváte ručiteli za případně neodvedenou daň (viz Novinky z legislativy v daňovém newsletteru Únor 2013).

Chtěl bych Vás upozornit na relativně zajímavou informaci, která byla potvrzena i Koordinačním výborem Komory daňových poradců České republiky a Generálního finančního ředitelství. Na tomto Koordinačním výboru byla potvrzena skutečnost, že veškeré podatelny v rámci jednoho finančního úřadu jsou rovnocenné. Více o této pozitivní informaci se dozvíte v článku, který se věnuje právě tomuto Koordinačnímu výboru.

V části věnované judikatuře naleznete judikát Nejvyššího správního soudu, který je relativně zajímavý v tom směru, že konstatuje, že správce daně musí přesně určit, kterou část plnění považuje za „nedaňovou“, není tedy možné zcela automaticky vyloučit celé plnění bez dostatečného zdůvodnění. Obecně lze říci, že i správce daně musí být dostatečně konkrétní a přesný. Jedná se z tohoto pohledu o pozitivní rozhodnutí.


Kreston A&CE

Více od autora

Naši klienti