Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Novinky v legislativě 12/2012

Kreston A&CE,

10. prosince 2012

V tomto krátkém článku bychom Vás opět rádi informovali o vývoji v daňové legislativě. Jak jistě víte, „daňový balíček“, který mimo jiné mění sazbu daně z přidané hodnoty, sazbu daně z převodu nemovitosti a přináší řadu dalších změn, byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 7. 11. 2012.

Následně projednával tento balíček Senát, který jej dne 5. 12. 2012 neschválil. Nyní je nutné, aby bylo senátní zamítnutí přehlasováno nadpoloviční většinou všech poslanců. Cesta ke schválení se tedy opět komplikuje. Změn je zde samozřejmě mnohem více a namátkově je možno jmenovat např. solidární zvýšení daně, omezení výdajových paušálů, zrušení možnosti využít slevy na poplatníka pro starobní důchodce, omezení daňového zvýhodnění na vyživované dítě pro podnikatele využívající výdaje procentem příjmů a mnoho dalšího. O těchto změnách Vás budeme podrobněji informovat v lednovém newsletteru, neboť už budeme vědět, zda byl „daňový balíček“ včas schválen či nikoli.

Významnější změnou, která nás od nového roku čeká (v tomto případě již bez pochybností), je změna struktury české daňové správy. Současná struktura bude v rámci reorganizace nahrazena strukturou novou, která se bude skládat z Generálního finančního ředitelství, Odvolacího finančního ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaného finančního úřadu. Není nutné se však obávat, že bude „Váš“ finanční úřad zrušen či přemístěn, pouze se z něj stane územní pracoviště jednoho ze zmíněných 14 finančních úřadů. Významnější dopad bude mít tato změna na správu daně z nemovitosti. Doporučujeme proto brát tuto změna na vědomí a případně se podrobněji informovat, jak se Vás konkrétně změna dotkne. Se změnou struktury české daňové správy souvisí i změna bankovního účtu (tabulka je umístěna na stránkách české daňové správy v sekci placení daní, v části jak správně zaplatit daň). Kód banky zůstává stejný a to 0710 (Česká národní banka). Předčíslí bankovního účtu by mělo zůstat rovněž zachováno.


Kreston A&CE

Více od autora

Naši klienti