Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Znalecká činnost

Odhad výše škody způsobené kartelovou dohodou

Ing. et Ing. Michal Dadák,

22. listopadu 2022

Kartely, tj. uzavření kartelové dohody, existují v různých formách a velikostech, přičemž v 93 % všech případů vedou k navýšení ceny. Je-li existence kartelu nesporná, lze využít speciální kvantitativní metody pro vyčíslení dopadu dohody na ceny. Společnost Kreston tímto know-how disponuje a je tudíž schopna přispět k řešení těchto jedinečných a složitých případů stanovení výše škody.

Kartely, tj. uzavření kartelové dohody, existují v různých formách a velikostech. V základním dělení můžeme identifikovat 3 hlavní druhy ilegálních kartelových dohod - kartel na straně prodávajících ("sellers cartel"), kartel na straně kupujících ("buyers cartel") a takzvaný "bid-rigging" kartel (dohoda, která vede ke zvýšení cen a změně dalších podmínek v tendrovém nebo nabídkovém procesu, forma tohoto kartelu je i dohoda prodávajících, která vede k nepodání soutěžních nabídek, nejčastěji u veřejných zakázek). 

Existuje celá řada metaanalýz, které pokrývají historicky identifikované kartelové dohody po celém světě. Ze statistických šetření plyne, že v 93 % všech případů existuje kartelové navýšení ceny.

Při absenci přímých a nezpochybnitelných důkazů však může být obtížné určit, jaké jsou ekonomické důsledky a tedy vzniklá škoda z těchto zakázaných dohod. Statistická a ekonometrická analýza nám může pomoci k rozlišení mezi jednáním, které je způsobeno nezákonnými dohodami a jednáním, které vyplývá z nezávislých rozhodnutí. Kvantitativní metody spolu s ekonomickou teorií mohou pomoci osvětlit, zda jsou určité obchodní praktiky a tržní struktury v souladu s hypotézou, že účastníci trhu jednají nezávisle nebo zda firmy koordinují své chování.

Když je existence kartelu nesporná, tzn. existuje pravomocné rozhodnutí Evropské komise nebo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jsou speciální kvantitativní metody zásadní pro vyčíslení dopadu dohody na ceny a pro stanovení výše škody.

Koluzní dohody ve většině případů neumožňují využití metod jednoduchých. Je tedy potřeba se zaměřit na metody speciální, které vyžadují řadu simulací, testů a doprovodných matematicko-statistických analýz.

Naše společnost je Vám připravena poskytnout fundovaný náhled a rozbor, spolu se sofistikovaným přístupem k řešení těchto jedinečných a složitých případů stanovení výše škody.


Ing. et Ing. Michal Dadák

Více od autora

Naši klienti