Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Ing. Leoš Kozohorský ml.,

01. října 2018

Již několikátým rokem poskytuje naše společnost službu v podobě zpracování žádosti o vrácení DPH z jiného členského státu EU, díky které lze dosáhnout vrácení DPH zaplacené v jiném členském státě EU. Jsme v této oblasti partnerem pro Českou republiku společnosti VATbox Ltd., která je světovým leadrem v žádostech o vrácení DPH z jiného členského státu EU.

Co lze prostřednictvím této služby získat? Pokud jste plátcem DPH a vysíláte své zaměstnance na pracovní cesty do jiných členských států Evropské unie, mohou Vám vznikat náklady, které jsou zatížené místní daní z přidané hodnoty a pokud nejste plátcem DPH v daném členském státe Evropské unie, o zaplacenu DPH přijdete.

Prostřednictvím této služby lze o tuto zaplacenou DPH požádat daný členský stát. Typicky se v této souvislosti jedná o náklady na ubytování na pracovních cestách, půjčovné automobilů, taxi služby, pohonné hmoty, vstupné na veletrhy, výstavy a odborná školení a další. Příkladem situace, kdy můžete o vrácení zaplaceného DPH v jiném členském státě žádat zpět, tak může být cesta manažera do Německa, kde se účastní veletrhu. Na letišti si půjčí auto, natankuje naftu, zaplatí si ubytování a uhradí vstupní poplatek na veletrh. Na všech těchto plněních bude uvalena německá DPH, kterou zaplatíte a prostřednictvím této žádosti o ni můžete žádat zpět.

Žádost lze podat za celý kalendářní rok nebo jednotlivá kalendářní čtvrtletí. Lhůta pro podání žádosti o vrácení DPH z jiného členského státu je do 30. září následujícího kalendářního roku (např. lhůta pro podání žádosti za kalendářní rok 2017 uplyne 30. září 2018).

Proč v dané věci využít našich služeb? Žádost o vrácení DPH z jiného členského státu je administrativně náročný proces, který s sebou nese i řadu specifik, která se liší stát od státu, finanční správa od finanční správy. Často finanční správy v daných členských státech vyžadují i další doplňující informace, kdy je nutné dokládat řadu dokumentů a mnohdy účetní oddělení společností nemají kapacity na to, aby dokázala dotáhnout věc do zdárného konce. Máme již za sebou podání žádostí o vrácení DPH do snad všech členských států Evropské unie a víme, jak v případě dané země postupovat, tak, aby byla DPH zdárně vrácena.

V případě zájmu o tuto službu nás neváhejte kontaktovat na e-mail l.kozohorsky2@kreston.cz nebo na čísle +420 739 301 730 a rádi Vám předložíme nabídku na zpracování žádosti, či Vám poskytneme doplňující informace.


Ing. Leoš Kozohorský ml.

Více od autora

Naši klienti