Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Aktuálně 01/2015

Ing. Martin Houdek,

23. ledna 2015

Vážené dámy a vážení pánové, nejprve bych Vám jménem naší společnosti chtěl popřát do nového roku hodně zdraví a mnoho úspěchů jak v pracovním tak i v osobním životě.

I přes mnohé sliby v loňském roce, kdy schvalování daňových předpisů tzv. „na poslední chvíli“, bylo podrobeno velké kritice, se nám tato situace opět opakovala a daňový poplatníci na konci roku nevěděli, podle jakého předpisu budou v novém roce postupovat. V tomto Daňovém newsletteru jsme zpracovali ty nejzásadnější změny, které nás budou provázet od 1. 1. 2015. Budeme velmi rádi, pokud Vám tento výčet daňových změn pomůže lépe se zorientovat a připravit na nová daňová úskalí.

Novelizace daňového řádu byla schválena oproti ostatním daňovým předpisům výrazně dříve, a proto jsme tyto změny pro Vás mohli zpracovat s předstihem a uvedli jsme je již v předchozím čísle Daňového newsletteru. Avšak i v tomto čísle Vás budeme, v krátkém článku, informovat o změnách v oblasti elektronické komunikace se správcem daně, která je výraznou novinkou v oblasti správy daní.

Jak je možné předpokládat, nejvíce změn proběhlo v rámci zákona o daních z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty. Tyto změny se Vám pokusíme zmapovat a nastínit jejich dopady v jednotlivých článcích tohoto newsletteru.

Jelikož se blíží okamžik placení daně z přidané hodnoty a dalších daní, chtěli bychom Vám připomenout, že u všech finančních úřadů došlo ke změně bankovních účtů, kdy po období dvou let bylo možné zasílat platby jak na „staré“ tak i „nové“ bankovní účty, avšak počínaje 1. 1. 2015 již „staré“ bankovní účty byly zrušeny a veškeré platby na tyto účty budou vráceny, čímž může dojít k prodlení v oblasti placení daní. Z tohoto důvodu doporučujeme zkontrolovat přednastavené čísla bankovních účtů pro placení daní, zda máte u všech jednotlivých daní čísla účtů aktualizována.


Ing. Martin Houdek

Více od autora

Naši klienti