Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Aktuálně 02/2014

Ing. Martin Houdek,

17. února 2014

Chtěli bychom Vás opět upozornit na povinnost elektronického podání přiznání k dani z přidané hodnoty, kdy podání za zdaňovací období leden a následující, nelze již podávat papírovou formou.

Jedinou výjimkou jsou fyzické osoby s obratem nižším než šest miliónů korun, které zároveň nemají stanovenu povinnost elektronického podání jiným zákonem. Bližší informace k elektronickému podání v rámci daně z přidané hodnoty uvádí Generální finanční ředitelství na stránkách finanční správy.

Jelikož se kvapem blíží termín podání daňového přiznání k dani z příjmů, vydalo na začátku února, Generální finanční ředitelství aktuální dotazy a odpovědi týkající se jak daně z příjmů právnických osob, tak i daně z příjmů fyzických osob za rok 2013. Veškeré otázky a odpovědi jsou opět k nalezení na internetových stránkách finanční správy v sekci aktualit.

Jako poslední bychom Vám chtěli připomenout problematiku ručení za daň z přidané hodnoty podle ustanovení § 109 zákona o dani z přidané hodnoty. Kdy již uplynulo přechodné období, o kterém jsme Vás informovali v minulých vydáních Daňového newsletteru, a bude tak nově docházet k uplatnění ručitelství v rámci správy daně z přidané hodnoty.

V tomto čísle bychom Vás rádi seznámili se závěry Koordinačního výboru na téma zdaňování příjmů z cenných papírů po novele zákona o daních z příjmů ve vazbě na přechodná ustanovení. A to především v oblasti časového testu pro osvobození prodeje cenných papírů.

V rubrice „Judikáty“ bychom Vás rádi upozornili na soudní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v oblasti daňové uznatelnosti nákladů na pracovní oděvy.


Ing. Martin Houdek

Více od autora

Naši klienti