Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Aktuálně 05/2014

Ing. Martin Houdek,

12. května 2014

Začátkem měsíce května byla Generálním finančním ředitelství zveřejněna informace o registraci svěřenských fondů k jednotlivým daním. Jedná se o institut, který byl zaveden novým Občanským zákoníkem.

Vážené dámy a pánové,

po květnových dnech volna se Vám opět dostává do rukou další číslo Daňového newsletteru. Jako každý měsíc bychom Vás chtěli na tomto místě informovat o daňových novinkách, které by pro Vás mohly být přínosem.

Začátkem měsíce května byla Generálním finančním ředitelství zveřejněna informace o registraci svěřenských fondů k jednotlivým daním. Jedná se o institut, který byl zaveden novým Občanským zákoníkem, z tohoto důvodu lze předpokládat, že vznik svěřenských fondů nebude v současné době příliš častý. V rámci registrace daňového subjektu – svěřenský fond, je považován za právnickou osobu a s tím vyplývající povinnosti v rámci jednotlivých zákonných předpisů jako u jakékoliv jiné právnické osoby. Osobou, která plní daňové povinnosti je svěřenský správce. Vzhledem k absenci sídla svěřenského fondu je místní příslušnost stanovena zákonem o Finanční správě, kdy je místně příslušným správcem daně finanční úřad pro hlavní město Prahu a to územní pracoviště pro Prahu 7. Celou informaci je možné nalézt na stránkách finanční správy v sekci aktualit (viz odkaz).

V minulém čísle daňového newsletteru jsme Vás informovali o absenci jakékoliv informace k výpočtu směrné hodnoty pro stanovení daňové povinnosti u daně z nabytí nemovitých věcí. Díky tomu se daňový poplatník dostával do značné nejistoty, jelikož nedokázal, před podáním daňového přiznání, vypočíst svou daňovou povinnost a zároveň nebyl schopen rozhodnout, zda použít směrnou hodnotu nebo cenu zjištěnou. Nyní již finanční správa na svých internetových stránkách zveřejnila tzv. kalkulačky pro určení směrné hodnoty u vybraných nemovitých věcí. Tyto „kalkulačky“ se nenachází v sekci daňových kalkulaček, jak by většinu z nás napadlo, ale jsou poněkud skryté a to v sekci daňových tiskopisů pro daň z nabytí nemovitých věcí (viz odkaz). Po zadání veškerých údajů o nemovité věci nutných pro stanovení směrné hodnoty, které jsou zároveň shodné s přílohou daňového přiznání, zjistí daňový poplatník její výši. Tato výše je ovšem, dle sdělení finanční správy, pouze orientační, avšak lze důvodně předpokládat, že při zadání správných údajů se již tato hodnota při vyměření daně měnit nebude.

Problematikou určení směrné hodnoty a možností jejího použití oproti zjištěné ceně v rámci daně z nabytí nemovitých věcí bude pojednávat článek našeho kolegy ze znaleckého ústavu.

V tomto čísle daňového newsletteru bychom Vás rádi seznámili s aktuálním soudním rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, který rozhodoval v otázce daňové uznatelnosti provizí za nákup stravenek. Lze tedy říci, že se jedná o problematiku, která se dotýká mnoha zaměstnavatelů, jež poskytují svým zaměstnancům stravování systémem poukazů uplatnitelných v různých stravovacích zařízeních.


Ing. Martin Houdek

Více od autora

Naši klienti