Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Aktuálně 09/2013

Ing. Martin Houdek,

22. září 2013

Seznámíme s problematikou transferových cen ve světle aktuálního přístupu ze strany správce daně. Článek bude konkrétně pojednávat obecně o transferových cenách a jejich rizicích při stanovení s ohledem na dokazování v rámci daňové kontroly.

Po čase letních dovolených se Vám opět dostává do rukou nové číslo Daňového newsletteru. Rádi bychom Vás hned na začátku upozornili na spuštění nových internetových stránek Finanční správy ČR. Zřejmě jste byli dříve zvyklí pro vyhledávání informací k daním a jejich úhradě využívat internetové stránky České daňové správy vedených pod adresou cds.mfcr.cz. Od měsíce srpna jsou tyto informace nově přístupné na adrese www.financnisprava.cz. Dle sdělení Finanční správy jsou zde veškeré aktuální informace i všechny dosavadní služby, avšak uspořádány v jednodušší struktuře s přehlednější úpravou. Je tedy zřejmé, že bychom na tomto portálu měli nalézt veškeré informace a služby z oblasti finanční správy a daní, které bylo možné nalézt na předchozím portálu České daňové správy.

V tomto čísle Vás seznámíme s problematikou transferových cen ve světle aktuálního přístupu ze strany správce daně. Článek bude konkrétně pojednávat obecně o transferových cenách a jejich rizicích při stanovení s ohledem na dokazování v rámci daňové kontroly.

Na tento článek, respektive na problematiku transferových cen bude navazovat judikát Nejvyššího správního soudu. Tento judikát je významný z pohledu transferových cen, a to v otázce zda je možné použít předmětná ustanovení zákona o daních z příjmů i pro osoby zdánlivě nespřízněné.

Již dříve jsme Vás informovali o schvalování novely zákona o daních z příjmů v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. Proto bychom Vás rádi informovali o dalším vývoji ve schvalování této novelizace zákona (sněmovní tisk č. 1004). Ještě před rozpuštěním Poslanecké sněmovny byla tato novela schválena ve třetím čtení a postoupena v rámci zákonodárného procesu Senátu. Projednání této novely je na programu schůze Senátu v měsíci září. Avšak již dopředu bylo v médiích poukazováno na významný nesouhlas s novelou, s odkazem na vyjádření některých senátorů. Podle vyjádření senátorů lze předpokládat, že dojde k neschválení této novely a díky absenci Poslanecké sněmovny k jejímu úplnému zrušení bez náhrady. Lze taktéž předpokládat, že Senát bude usilovat za pomoci vládního návrhu o schválení vlastního znění novely zákona o daních z příjmů.

Díky složité politické situaci a předčasným volbám do Poslanecké sněmovny nelze nyní nijak předjímat jak novelizace zákona o daních z příjmů (vynucená přijetím nového občanského zákoníku) nakonec dopadne. Díky tomu je tak poplatník s výhledem na příští rok opět ponecháván v nejistotě.


Ing. Martin Houdek

Více od autora

Naši klienti