Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Aktuálně 11/2014

Ing. Martin Houdek,

20. listopadu 2014

Dne 6.11.2014 Prezident České republiky podepsal novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (Senátní tisk č. 345), čímž došlo k ukončení schvalovacího procesu a novelizované znění zákona tak bude účinné od 1.1.2015. Novelizace se týká především zavedení tzv. třetí sazby, respektive druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10% na léky a knihy.

Vážené dámy a vážení pánové,

v těchto sychravých podzimních dnech se Vám opět dostává do rukou nové vydání našeho Daňového newsletteru. Jako každý měsíc bychom Vás chtěli na tomto místě informovat o daňových novinkách, které by pro Vás mohli být přínosem.

Dne 6.11.2014 Prezident České republiky podepsal novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (Senátní tisk č. 345), čímž došlo k ukončení schvalovacího procesu a novelizované znění zákona tak bude účinné od 1.1.2015. Novelizace se týká především zavedení tzv. třetí sazby, respektive druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10% na léky a knihy. Podrobněji se této novelizaci zákona budeme věnovat v samostatném článku v některém z příštích Daňových newsletterů.

Téhož dne Prezident České republiky podepsal druhou neméně významnou a velmi rozsáhlou novelizaci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a dalších doprovodných zákonů (Senátní tisk č. 343). Toto novelizované znění zákona, stejně jako předchozí, nabude účinnost k 1.1.2015. Novelizace je velmi rozsáhlá, kdy zahrnuje přes 300 bodů a proto je její stručná charakteristika velmi obtížná. Avšak pro nastínění lze uvést několik změn: zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě, zavedení oznamovací povinnosti k osvobozeným příjmům s restrikcí nově zavedené pokuty, omezení výdajů uplatněných procentem z příjmů u živností řemeslných a neřemeslných (výdajové paušály 80% a 60%), omezení daňových výhod účelově uzavíraných smluv na soukromé životní pojištění, rozšíření povinnosti podávání daňového přiznání u zaměstnanců, změna zdaňování investičních fondů a mnoho dalších. Podrobněji se této novelizaci budeme věnovat v samostatném článku v některém z příštích Daňových newsletterů.

Jelikož se blíží rok 2015, chtěli bychom Vám připomenout změnu výše minimální mzdy, na základě nařízení vlády č. 204/2014 Sb., která bude od 1.1.2015 ve výši 9 200,- Kč oproti stávajícím 8 500,- Kč. Může se zdát, že se toto nařízení dotkne pouze nízkopříjmových osob a jejich zaměstnavatelů, avšak toto navýšení má dopad i do daní z příjmů. Na základě výpočtu, který používá výši minimální mzdy, jsou například osvobozeny pravidelně vyplácené důchody (nepřesáhnou 36 násobek minimální mzdy, rok 2014 částka 306 000,- Kč, rok 2015 částka 331 200,- Kč), nebo pro stanovení nároku na výplatu daňového bonusu, jenž je podmíněn dosažením ročního příjmu alespoň šesti násobku minimální mzdy. Minimální mzda má taktéž vliv na výši zdravotního pojištění u osob bez zdanitelných příjmů.

V tomto čísle Daňového newsletteru bychom pro Vás rádi shrnuli pojem „Zneužití práva“. Článek k tomuto tématu bude pojednávat o soudních rozhodnutích, díky kterým se tento pojem dostal do povědomí odborné veřejnosti. Dále se pokusí osvětlit jeho použití a úskalí jak pro daňové subjekty, tak i pro státní správu. Problematika zneužití práva je v současné době velkým tématem a lze předpokládat její hojné využívání v oblasti daňových sporů.

V rámci vybrané soudní judikatury bychom Vás rádi seznámili s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, který se zabýval uplatněním osvobození od daně z přidané hodnoty při dodání zboží do jiného členského státu a to především v situaci kdy dojde k více násobnému prodeji s realizací pouze jedné přepravy.


Ing. Martin Houdek

Více od autora

Naši klienti