Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Aktuálně 12/2013

Ing. Martin Houdek,

11. prosince 2013

V minulých číslech Daňového newsletteru jsme Vás informovali o schvalování doprovodných zákonů k novému občanskému zákoníku, který nabývá účinnosti od 1. 1. 2014.

V době předvánočního shonu se Vám do rukou opět dostává nové číslo Daňového newsletteru. Rádi bychom Vás, jak už je tomu zvykem, na tomto místě informovali o legislativních změnách, které nás čekají v nadcházejícím roce.

V minulých číslech Daňového newsletteru jsme Vás informovali o schvalování doprovodných zákonů k novému občanskému zákoníku, který nabývá účinnosti od 1. 1. 2014. A to především o novém zákonu č.  340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí a dále o novelizacích daňových zákonů s vazbou na nový občanský zákoník. Jak si jistě pamatujete, tyto zákony byly přijaty v režimu zákonného opatření senátu a bylo je tak nutné potvrdit na první schůzi nově ustavené poslanecké sněmovny. Všechna tato zákonná opatření senátu byla poslaneckou sněmovnou dne 27. 11. 2013 schválena a nabudou tak účinnosti od 1. 1. 2014.

Zároveň nedošlo k odložení účinnosti nového občanského zákoníku, a proto je nutné nachystat se od nového roku na významné legislativní změny nejen v daňových otázkách. Je velmi tristní, že takto velké změny jsou schvalovány měsíc před nabytím účinnosti příslušných zákonů a poplatníci tak nemají dostatečný časový úsek pro seznámení se s veškerými změnami.

Všechny významné změny, které nás v příštím roce čekají v jednotlivých daních, pro Vás zpracujeme v některém z příštích čísel Daňového newsletteru, avšak už v tomto číslo bychom Vás chtěli informovat např. o změnách darování a dědění s jednotlivými dopady do daní, které nás čekají v příštím roce. V rámci této problematiky byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí bez náhrady a následnou novelizací došlo začlenění daně dědické a darovací pod zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

V druhém článku bychom Vás již nyní chtěli informovat o změnách v rámci novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kdy dochází k výrazným změnám v oblasti zdaňování nemovitostí. A to především ve změně ustanovení § 56, který upravuje zdaňování dodání vybraných nemovitých věcí. Tento článek je pouze určitým upozorněním na problém, který bude podrobněji rozebírán v článcích shrnující daňové změny roku 2014. Nyní jsme Vás chtěli pouze upozornit na problémy, které mohou nastat hned po Novém roce a to nejen u developerů a realitních společnostech, ale prakticky u všech plátců daně z přidané hodnoty.

Na závěr bychom Vám chtěli jménem kolektivu autorů a všech pracovníků popřát klidné a ničím nerušené prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2014.


Ing. Martin Houdek

Více od autora

Naši klienti