Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Oceňování a znalecká činnost

Znalecká kancelář Kreston A&CE zaujímá ve svém oboru přední postavení na trhu.Pracovníci Kreston A&CE mají rozsáhlé zkušenosti díky účasti na nejrozmanitějších transakcích při majetkových restrukturalizacích a podnikových kombinacích v ČR.

Hodnota ocenění majetku firem provedených Znaleckou kanceláří Kreston A&CE, které byly předmětem námi zajišťovaných přeměn společností, přesahuje částku několika stovek miliard Kč. Součástí služeb poskytovaných naší Znaleckou kanceláří je také zpracování znaleckých posudků v soudních sporech a arbitrážích, včetně podání znalecké výpovědi, apod.

Znalecká kancelář - rozsah znaleckých oprávnění

Znaleckou činnost vykonáváme jako Znalecká kancelář Kreston A&CE jmenovaný na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti s následujícím rozsahem znaleckých oprávnění oboru ekonomika - pro metodiku účetnictví, kalkulace, rozpočtování, peněžnictví a pojišťovnictví, správu národního majetku, ceny a odhady nemovitostí, motorových vozidel, kancelářských zařízení, strojů a náhradních dílů k nim, podniků, cenných papírů, derivátů kapitálového trhu, nehmotného majetku, pohledávek a závazků, obchodních podílů v obchodních společnostech, oceňování a zpracování znaleckých posudků a zpráv ve věcech obchodních společností a družstev upravených zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev z ekonomického hlediska, přezkoumávání transferových cen.

Znaleckou kanceláří byla jmenována dceřiná společnost Kreston A&CE Consulting, s.r.o.

Zpět na výpis služeb

Využíváme významné světové databéze

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti