Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Znalecká činnost

Co je to recese a jak nás může ovlivnit?

Ing. Michal Drábek,

19. ledna 2023

Jedno z aktuálních témat je pravděpodobnost blížící se recese, a to jak v USA, tak i v Evropě. V dnešním příspěvku se zjednodušeně zaměříme na to, co je to recese a jak nás může ovlivnit.

Obvyklý stav ekonomiky je takový, že postupně roste. S tím také souvisí růst příjmů a zvyšování hodnoty produkce dané země, což vede k růstu hrubého domácího produktu (HDP). Někdy však dojde k poklesu HDP, což značí, že si ekonomika nevede nejlépe. Pokud HDP klesne dvě čtvrtletí po sobě, nazýváme tento stav recesí.* Naposledy se ČR dostala do recese během pandemie Covid-19, kdy klesla tuzemská ekonomika současně v prvním i druhém čtvrtletí roku 2020. Další recesí procházela tuzemská ekonomika například v roce 2012 (po 5 čtvrtletí v řadě). Jak jsme na tom s recesí nyní je patrné z následujícího grafu.

Graf: Mezičtvrtletní změny reálného HDP, sezónně očištěná data (v %)

https://www.kreston.cz/media/annual-reports/graf-recese.png

Zdroj dat: ČNB ARAD a MF ČR – makropredikce listopad 2022.
Poznámka: červeně jsou znázorněny mezičtvrtletní poklesy, žlutě je vyznačena predikce na následující roky.

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že v posledních dvou čtvrtletích roku 2022 se tuzemská ekonomika dostala do recese (což předpokládalo i Ministerstvo financí ČR v listopadové prognóze). V roce 2023 by dle predikce měla ekonomika stagnovat (reálný růst bude nulový) a v letech 2024 a 2025 by mělo dojít k růstu reálného HDP o 2,8 % ročně.

Proč by nám (ne)měla recese vadit? Ekonomický růst je obvykle spojen s větší tvorbou volných pracovních míst, vyšší ziskovostí firem, a tím i vyššími odměnami pro zaměstnance a podnikatele. Tyto vyšší příjmy znamenají obvykle také vyšší daňové výnosy pro stát, který je následně směřuje do infrastruktury, veřejných služeb a transferů. Pokud ekonomika naopak klesá, celý tento proces funguje obráceně – záleží však vždy na velikosti poklesu, přičemž aktuálně jsou mezičtvrtletní poklesy minimální, a to -0,25 % a -0,80 % pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2022. Jak je však patrné z grafu, recese většinou poměrně rychle odezní, a i dle aktuální predikce by nejpozději v roce 2024 měla celá ekonomika opět růst.

Problematičtější situace nastává ve chvíli, kdy se k poklesu reálného HDP přidá i vysoká inflace (o inflaci jsme psali zde), tedy pokud se ekonomika nachází v tzv. stagflaci. Tomuto tématu se budeme více věnovat až v některém z budoucích příspěvků.

Makroekonomické vyhlídky se samozřejmě promítají i do hodnoty společností. Naši odborníci v oblasti oceňování Vám rádi pomohou se stanovením hodnoty Vaší společnosti v kontextu současné makroekonomické situace. Zdaleka ne všechna odvětví totiž zaznamenávají během recese pokles produkce, a proto kromě veřejně dostupných makropredikcí využíváme při ocenění podniků také predikce pro konkrétní odvětví a další zdroje umožňující co nejpřesněji odhadnout předpokládaný vývoj a hodnotu oceňované společnosti.

* Definice recese se může v některých pojetích lišit.


Ing. Michal Drábek

Více od autora

Naši klienti