Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Finanční poradenství

Investiční rozhodování

Ing. Michal Drábek,

18. května 2023

V dnešním článku se zaměříme na jednu z klíčových činností všech podniků, a tou je investiční rozhodování. Na závěr si také představíme jeden zajímavý start-up z oblasti recyklace odpadního tepla.

Většina podniků se dnes při snaze o udržení či navýšení svého tržního podílu neobejde bez investic. Jak ale poznat, který investiční projekt se vyplatí a který už nikoliv? Existuje obecná metodika pro posouzení výhodnosti investičních projektů, v rámci které jsou jednotlivé metody děleny do dvou skupin podle toho, zda zohledňují časovou hodnotu peněz a související riziko:

  • Metody statické (nezohledňují faktor rizika a času)
  • Metody dynamické (zohledňují faktor rizika a času)

Zatímco statické metody nacházejí uplatnění u méně významných projektů s krátkou životností, pro většinu případů je vhodnější použití metod dynamických. Mezi tyto metody lze zařadit následující:

  • Metoda čisté současné hodnoty (NPV)
  • Vnitřní výnosové procento (IRR)
  • Doba návratnost investice
  • Index ziskovosti

Nejčastěji využívanou metodou je zpravidla metoda čisté současné hodnoty, v rámci které jsou budoucí peněžní toky převedeny na současnou hodnotu pomocí diskontní míry zohledňující faktor rizika a času (jedná se ve své podstatě o ocenění investičního projektu výnosovou metodou DCF, která je nejčastěji používána pro ocenění ziskových podniků jako takových).


A do čeho se v ČR investuje nejvíce? Následující graf zobrazuje vývoj investic dle jednotlivých kategorií v letech 2012-2020 (v mil. Kč).

https://www.kreston.cz/media/news/obr.png
Zdroj dat: Český statistický úřad
Poznámka: Data zahrnují také investice fyzických osob do bydlení apod.
 

A do čeho investují podniky nyní? 

Aktuálním všeobecným trendem jsou bezesporu investice do úspory energií, ať již formou pořízení vlastní fotovoltaické elektrárny, úspornějších a efektivnějších strojů nebo snižování energetické náročnosti staveb. V této oblasti je aktuálně zajímavým příkladem švédská společnost Enjay AB, která se věnuje „recyklaci“ odpadního tepla z kuchyní, kdy namísto vypuštění tohoto odpadního tepla komínem je pomocí speciální technologie vzduch vyčištěn a teplo opětovně využito pro vytápění výrobních prostor. Příkladem efektivního využití této technologie je např. franšíza Burger Kingu ve švédském městě Malmö s úsporou nákladů na vytápění ve výši cca 350 tis. Kč ročně, což je přibližně polovina pořizovací ceny této technologie.

Tomuto druhu investic se věnuje dnes velmi populární koncept ESG. Zkratka vznikla spojením tří slov - Environmental, Social a Governing (v překladu environmentální, sociální a řízení). ESG investice se dají definovat jako společensky odpovědné a jsou atraktivní především pro investory, které zajímá dopad investic na životní prostředí, společnost apod. 
Ne vždy se však podobná investice vyplatí a v případě všech investičních projektů je důležité důkladné posouzení jejich přínosu pro konkrétní podnik. S tím Vám rádi pomohou naši specialisté z oblasti podnikových financí. Rádi Vám poradíme také v opačné situaci – máte-li vlastní začínající projekt či podnik a potřebujete stanovit jeho tržní hodnotu pro celou řadu účelů, naši odborníci v oblasti oceňování a znalecké činnosti pro Vás rádi zpracují ocenění Vašeho start-upu, které se v mnohém odlišuje od ocenění standardních zavedených společností.


Ing. Michal Drábek

Více od autora

Naši klienti