Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Krátké zprávy 10/2018

Ing. Martin Houdek,

01. října 2018

Níže uvádíme stručné informace z oblasti účetnictví a daní co nás v poslední době zaujaly

Připravovaný koordinační výbor 
V rámci připravovaných koordinačních výborů si dovolujeme upozornit, že na zářijovém jednání je přichystán materiál ve vztahu k dani z nabytí nemovitých věcí z pohledu daně z příjmů. V rámci odborné veřejnosti není zcela jednoznačně určeno, zda daň z nabytí nemovitých věcí má vstupovat do ocenění investice nebo se jedná o běžný náklad. Uvidíme, jak se k dané problematice postaví zástupci státní správy a budeme Vás o jeho výsledcích informovat. 


Informace Finanční správy pro opravu základu daně u reorganizace 
Na stránkách Finanční správy byl dne 16. srpna 2018 zveřejněn dokument s názvem „Informace GFŘ“ k opravě základu daně dle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen reorganizací“. Jak již název vypovídá, tam materiál metodicky popisuje podmínky, které je nutné naplnit, aby si věřitel mohl snížit původně přiznanou daň na výstupu v situaci, kdy se jeho dlužník dostane do pozice, která je řešena tzv. reorganizací ve smyslu insolvenčního zákona. 


Nejvyšší správní soud a nadměrný odpočet 
Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí pod sp. zn. 1 Afs 28/2018 přiznal úrok z neoprávněného jednání správce daně ve výši 14 % plus repo sazba pro daňový subjekt, který vykázal nadměrný odpočet. Nadměrný odpočet byl na základě šetření správce daně snížen na daňovou povinnost ve výši 0,5 mil. Kč, nicméně původně deklarovaný nadměrný odpočet byl potvrzen ze strany soudu. Správce daně argumentoval jazykově formalistickým výkladem, kdy úrok z neoprávněného jednání správce daně odvozoval od stavu, kdy je chybně vyměřená částka zaplacena. Nejvyšší správní soud tuto argumentaci odmítl a sdělil, že kompenzace má doléhat i na případy, kdy subjektu je odepřeno právo nakládat s peněžními prostředky ve formě nadměrného odpočtu. 


Kontroly nelegálního zaměstnávání 
Na konci měsíce srpna se na společném jednání zástupci ministerstva práce a sociálních věcí, Státního úřadu inspekce práce a Policie České republiky dohodli, že od září se zintenzivní kontroly nelegálního zaměstnávání. Tyto kontroly by měly být zaměřeny na odhalování a eliminaci porušování právních předpisů v oblasti nelegálního zaměstnání občanů ČR, cizinců z nečlenských zemí Evropské unie a občanů Evropské unie. 


Finanční zpravodaj 7/2018 
Na stránkách Ministerstva financí České republiky byl dne 23. srpna 2018 publikován Finanční zpravodaj číslo 7/2018. Obsahem tohoto zpravodaje je seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Ing. Martin Houdek

Více od autora

Naši klienti