Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Znalecká činnost

Moderní průmyslové areály stále lákají nové nájemce!

Ing. et Ing. arch. Jitka Horáková,

07. července 2023

Poměrně zásadní pozici na dnešním trhu s nemovitostmi zabírají nové výrobní prostory, proto jsme se rozhodli pro Vás zpracovat krátké shrnutí aktuální situace.

Zatímco jiné segmenty realitního trhu trápí problémy se zásadním poklesem zájmu, industriální nemovitosti jsou stále žádané. Menší zájem pozorujeme pouze v souvislosti s logistickými centry, která se kvůli vysokým cenám stále častěji přesouvají do zahraničí.
Vzhledem k rostoucím nákladům a náročným podmínkám pro financování vlastní výstavby, se dnes mnoho firem přiklání spíše k možnosti pronájmu, což vede k růstu nájemního segmentu. Zájem je především o moderní výrobní haly.
Míra neobsazenosti těchto industriálních ploch je velice nízká, což indikuje velkou poptávku po nemovitostech tohoto typu. Na konci roku 2022 byla míra neobsazenosti v ČR 1,18% (IRF), v Praze a okolí pouhých 0,6% (JLL). Aktuálně v souvislosti s industriálním trhem hovoříme o neobsazenosti cca 1,4% (IRF). V Praze se neobsazenost stále drží téměř na nulové úrovni. 
Velký zájem nepozorujeme pouze v Praze, ale napříč celou Českou republikou, a to zejména ve větších městech a strategicky výhodných lokalitách s dobrou dopravní dostupností. Většina prostor je přitom obsazena nájemci ještě před dokončením stavebních prací. Není proto překvapením, že nové projekty industriální výstavby vznikají i přes to, že od loňského roku lze  hovořit o určité nejistotě na trhu s komerčními nemovitostmi.
Na našem území aktuálně nalezneme přes 11 milionů metrů čtverečních moderních industriálních ploch. V návaznosti na uspokojení hladu po průmyslových areálech, vzniklo v loňském roce více než 1 milion metrů čtverečních nových ploch.
V prvním letošním čtvrtletí bylo dokončeno téměř 218 tisíc metrů čtverečních industriálních ploch v 18 průmyslových parcích. Na konci prvního čtvrtletí roku 2023 bylo ve výstavbě přibližně 1,3 milionů metrů čtverečních skladových a výrobních prostor. Nová výstavba se soustředí zejména do Středočeského kraje (blízké okolí Prahy), Plzně, Ostravy a Brna. Zvýšená stavební aktivita je patrná i na zbytku území.

https://www.kreston.cz/media/annual-reports/graf-57.png

Obecně můžeme říci, že standard a kvalita industriálních objektů umisťovaných na trh, se neustále zvyšuje. Vliv nemá jen podíl nové výstavby, ale i vyšší nároky budoucích uživatelů. Objekty v udržitelném standardu totiž garantují benefit ve smyslu úspor energií. Aktivity průmyslu jsou zpravidla energeticky náročné. Současná krize na ně má značný vliv. Faktor energetické náročnosti industriálních prostor hraje v rozhodování stále větší roli.
V souvislosti se stavební aktivitou v tomto roce, předpokládáme mírné zvýšení míry neobsazenosti oproti roku 2022. Vedle silné poptávky a drahého financování, je to, co v posledních letech vytváří tlak na růst prémiového nájemného, především nízká míra neobsazenosti. Zvyšující se neobsazenost by tak mohla přispět ke stabilizaci růstu nájemného.
V rámci služeb znalecké kanceláře jsme schopni vyhotovit ocenění komerčních nemovitostí menšího i většího rozsahu. Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte se na obrátit na naše znalecké oddělení.
 


Ing. et Ing. arch. Jitka Horáková

Více od autora

Naši klienti