Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Povinné elektronické podání (1)

Ing. Pavel Říha,

23. ledna 2015

Vím, že nic nevím. Tento Sokratův citát vystihuje současnou situaci ohledně interpretace § 72 odst. 4 daňového řádu. A vlastně i celého tématu elektronického podání.

V prosincovém čísle našeho newsletteru jsme Vás informovali o nové povinnosti daňového subjektu, který má zpřístupněnu datovou schránku, činit některá podání (přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení) elektronicky. Situace se do dnešního dne nevyjasnila, naopak na povrch vypluly nové otázky. A navíc celou situaci zamotali i nižší úředníci finančních úřadů, kteří si nové ustanovení vykládají po svém (a většinou i v rozporu se zákonem).

Protože i vedení finanční správy zřejmě nemá v tématu jasno, byl příspěvek zabývající se interpretací § 72 odst. 4 daňového řádu odložen na únorový Koordinační výbor.

Přesto neoficiálně jsme od finanční správy získali jednu pozitivní informaci. Povinnost elektronického podání je splněna pokud daňový subjekt použije postup dle § 71 odst. 3 daňového řádu. Jedná se o případ podání elektronicky přes daňový portál bez zaručeného elektronického podpisu, které je následně do pěti dnů písemně potvrzeno. Tento způsob je tedy bez sankce. To umožňuje splnit povinnost elektronického podání např. zaměstnancům, kteří mají plnou moc k činění podání za svého zaměstnavatele, aniž by měli zpřístupněnu datovou schránku nebo elektronický podpis. Ovšem tato informace doposud nebyla oficiálně potvrzena.

Další novou informací je rozsudek Krajského soudu v Ostravě č. j. 22 A 21/2013 ze dne 18. prosince 2014, ve kterém bylo potvrzeno, že je možné činit veškerá podání i ve formátu PDF. Doposud finanční správa (dle pokynu D-349) tvrdila, že je možné podávat jen ve formátu XML, pokud je zveřejněn. Krajský soud v Ostravě tak rozbil i stanovisko finanční správy, že elektronicky se musí podávat jenom taková podání, u kterých je zveřejněna struktura XML. Tento svůj názor musí finanční správa přehodnotit, aby celé ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu se vůbec na nějaké podání vztahovalo.

Přesto zatím všem vlastníkům datových schránek doporučujeme do vyjasnění situace činit podání elektronicky se zaručenou identitou (přes daňový portál s elektronickým podpisem či přes datovou schránku) a pokud je ke konkrétnímu podání zveřejněna struktura XML, pak doporučujeme podat soubor XML. O dalším vývoji v oblasti povinného elektronického podání Vás budeme informovat.


Ing. Pavel Říha

Více od autora

Naši klienti