Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Znalecká činnost

Vybrané akciové trhy na pozadí recese

Ing. Michal Drábek,

15. února 2023

V dnešním příspěvku se vrátíme k aktuálnímu tématu hrozící či probíhající recese, zaměříme se však na některé zajímavé výsledky, které mohly zůstat v záplavě negativních zpráv skryté.

Zatímco většina akciových indexů* v Evropě i USA zaznamenala dosažení historicky maximálních hodnot na konci roku 2021, rok 2022 byl především ve znamení poklesu. Tento vývoj lze ilustrovat například na pravděpodobně nejznámějším akciovém indexu USA – S&P 500 nebo celoevropském indexu STOXX 600:

https://www.kreston.cz/media/annual-reports/graf-1-142.png

Index S&P 500 vykázal oproti svému maximu koncem roku 2021 pokles až o 25 % během září roku 2022. Poté následoval růst a k datu 8.2.2023 činí pokles oproti historickému maximu přibližně 15 %. Evropský index STOXX 600 naproti tomu po přibližně 20% poklesu následně během posledního čtvrtletí roku 2022 a začátku roku 2023 výrazně vzrostl a propad vůči historickému maximu činí kolem pouhých 5 %.

Pro srovnání uvádíme níže vývoj německého akciového indexu DAX a britského indexu FTSE 100:

https://www.kreston.cz/media/annual-reports/graf-2-142.png

Z prvního grafu je patrné, že německý index DAX dosáhl k datu 8.2.2023 prakticky srovnatelné hodnoty se svými historickými maximy. Z druhé grafu vyplývá, že britský index FTSE 100 je aktuálně na historicky nejvyšších hodnotách.

Co tedy z výše uvedeného vyplývá? Zatímco většina aktuálních zpráv z oblasti ekonomiky informuje o hrozící recesi nebo poklesu ekonomické aktivity, existuje i celá řada pozitivních zpráv, kdy některá data naopak ukazují, že se vybraným akciovým trhům nebývale daří.

I tyto informace je však nutné brát s rezervou, neboť například výrazný nárůst indexu FTSE 100 nebyl zapříčiněn pouze ekonomickým růstem jako takovým, ale promítla se do něj celá řada faktorů, jako například slabší britská libra, která zlevňuje export (viz náš předchozí článek zaměřený na měnové kurzy) – vzhledem k tomu, že index FTSE 100 obsahuje velké množství exportních společností, je tento efekt výrazný. Index FTSE 250, který je zaměřen spíše na domácí britský trh, zatím na pokoření historických maxim stále čeká.

Většina společností však není veřejně obchodována na burze, a tak je stanovení jejich hodnoty otázkou odborného odhadu. Ať již chcete znát hodnotu podniku, který plánujete koupit nebo potřebujete ocenit Váš stávající podnik, naši odborníci v oblasti oceňování Vám rádi pomohou s tímto náročným procesem.

*Akciový index je ukazatel, který souhrnně měří vývoj kurzů určité skupiny akcií nebo trhu (pro český akciový trh je vytvořen např. index PX).

Zdroje dat: Yahoo Finance, Trading View
 


Ing. Michal Drábek

Více od autora

Naši klienti