Energetika

Sektor

Sektor energetiky je pro každý stát v podstatě strategickým odvětvím, a proto podnikání v daném odvětví je svázáno přísnými legislativními regulacemi. Ze strany Evropské unie je sektor energetiky provázán díky podpoře úspor a dalších environmentálních opatření. Naše společnost je připravena se zaměřit na optimalizaci nákladů, prověření správnosti metodiky účtování, provedení auditu či daňového poradenství pro celou společnost. Velice často také naši partneři realizují inženýrské dodávky do jiných zemí Evropské unie. V tomto případě rádi zodpovíme daňové otázky spojené se vznikem stálé provozovny či nutnosti registrace k tamní dani z přidané hodnoty. Jsme připraveni Vám pomoci i s akvizicemi na trhu a jejich oceněním.

Potřebujete odbornou konzultaci?

Spokojení klienti

Společnost Kreston jsme oslovili při daňové kontrole, kdy reálně naší společnosti hrozil sedmiciferný daňový doměrek. Po předání agendy jsme již nemuseli s pracovnicemi finančního úřadu komunikovat a specialisté společnosti nám pomohli prokázat nesprávnost jejích závěrů.

Ing. Vladimír Jemelík
předseda představenstva společnosti bp služby, a.s.

Se skupinou Kreston spolupracujeme již několik let a jsme velice spokojeni s jejich odborným poradenstvím ať již v oblasti poradenství podnikového, tak se samotným auditem. Kompletní převzetí daňové agendy ve spojitosti s probíhající daňovou kontrolou ušetřilo jednak čas a také nervy našich pracovníků.

Ing. Ivo Kraváček
člen představenstva Intelek Invest a.s.

Společnosti Kreston si vážím pro jejich odborné znalosti a pro jejich garanci dodání dohodnutých výstupů v požadované kvalitě a v požadovaném termínu.

Ing. Jiřina Hrubá
člen představenstva společnosti AgroZZN, a.s.

We have worked closely with Kreston for more than 10 years with regards to VAT in the Czech Republic. We are confident that we, and our clients, can rely on the services provided by their certified tax advisers. We really appreciate the responsive service they provide with good, effective, solutions to issues arising.

Rupert Moyle
Partner of Kreston Reeves

Naši klienti