Účetní poradenství

Rádi Vám pomůžeme

Odborný tým zkušených účetních specialistů společnosti A&CE je připraven Vám poskytnout komplexní služby účetního poradenství včetně vedení mzdové agendy v požadované kvalitě a s vypovídající hodnotou.

Návrh vnitřního kontrolního systému

Navrhneme systém kontrol a oběhu dokladů a dalších součástí kontrolního systému, který zabezpečí úplnost, správnost, účelnost a efektivitu chodu vašeho účetního systému a tím i správnost informací z něj poskytovaných.

Posouzení a návrh provedení složitých účetních případů

Pomůžeme Vám při řešení neobvyklých účetních případů, jako jsou např.

 • nákup a prodej podniku,
 • různé formy podnikových kombinací,
 • účtování derivátů
 • zajišťovací účetnictví apod.

Návrh vnitropodnikového či manažerského účetnictví a kalkulací

Navrhneme systém Vašich interních účetních informací tak, aby poskytovaly o spolehlivé informace o nákladech výroby, fixních a variabilních nákladech, vnitropodnikových převodech a též informace pro cenovou tvorbu.

Zpracování vnitropodnikových směrnic

Vypracujeme, ať už zcela či částečně, Vaše vnitropodnikové směrnice, posoudíme jejich účelnost, úplnost a správnost.

Konverze účetní závěrky dle Mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS)

Zpracujeme Vaši účetní závěrku podle Mezinárodních standardů (IAS/IFRS), což zejména znamená při prvním přechodu na vykazování podle Mezinárodních standardů IAS/IFRS:

 • Poznání podniku a posouzení Vašeho účetnictví.
 • Zajištění ocenění majetku a závazků v souladu se standardy IAS/IFRS
 • Návrh nezbytných úprav pro správné sestavení účetní závěrky podle standardů IAS/IFRS.
 • Sestavení zahajovací rozvahy k 1. dni srovnatelného období
 • Úpravy srovnatelného období a sestavení závěrky za ně
 • Úpravy běžného období a sestavení závěrky

Pomoc při zpracování účetní závěrky

Poskytneme Vám odbornou pomoc v dohodnutém rozsahu při sestavení

 • řádné, mimořádné i mezitímní účetní závěrky včetně tvorby opravných položek a rezerv.
 • konsolidované účetní závěrky.

Stanoviska k účetním postupům

Vyjádříme se k Vašim účetním postupům v jakékoli oblasti finančního a vnitropodnikového účetnictví.

Posouzení účetního software

Posoudíme Váš účetní software, případně doporučíme nejvhodnější možný s ohledem na Vaše potřeby i platné zákonné normy.

Posouzení efektivity fungování účetního oddělení

Prověříme míru efektivity fungování Vašeho účetního oddělení s cílem optimalizace interních procesů a odhalení rezerv a tím snížit náklady na zabezpečení této agendy.

Odborná pomoc při zavádění účetnictví

Poskytneme Vám odbornou pomoc při zavádění účetnictví či při přechodech z účetních soustav včetně proškolení Vašich zaměstnanců.

Vedení účetní a mzdové agendy

Zajistíme pro Vaši organizaci plné vedení podvojného účetnictví/ daňové evidence včetně související mzdové a základní daňové agendy. Jsme připraveni plně se přizpůsobit Vašim požadavkům, a vést komplexní účetní agendu ve svém interním účetním systému v prostorách A&CE či na Vámi preferovaném místě a účetním programu.

Zpět na výpis služeb

Rádi Vám pomůžeme!

Libor
Ing. Libor Cabicar Auditorské služby +420 603 293 307 l.cabicar@kreston.cz

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Naši klienti