Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Účetní poradenství

Odborný tým zkušených účetních specialistů společnosti je připraven Vám poskytnout komplexní služby účetního poradenství, a to včetně vedení mzdové agendy.

Vedení účetní a mzdové agendy

Zajistíme pro Vaši organizaci plné vedení podvojného účetnictví / daňové evidence včetně související mzdové a základní daňové agendy. Jsme připraveni plně se přizpůsobit Vašim požadavkům.

Návrh vnitřního kontrolního systému

Navrhneme systém kontrol, oběhu dokladů a dalších mechanismů, který zabezpečí úplnost, správnost, účelnost a efektivitu chodu Vašeho účetního systému.

Posouzení a návrh provedení složitých účetních případů

Pomůžeme Vám při řešení neobvyklých účetních případů, jako jsou např:

 • nákup a prodej podniku,
 • různé formy podnikových kombinací,
 • účtování derivátů,
 • zajišťovací účetnictví apod.

Návrh vnitropodnikového či manažerského účetnictví a kalkulací

Navrhneme systém jak zobrazit procesy do manažerského účetnictví tak, aby poskytovaly spolehlivé informace o nákladech výroby, fixních a variabilních nákladech, vnitropodnikových převodech a též informace pro cenovou tvorbu.

Zpracování vnitropodnikových směrnic

Vypracujeme, ať už zcela či částečně, Vaše vnitropodnikové směrnice, posoudíme jejich účelnost, úplnost a správnost.

Konverze účetní závěrky podle Mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS)

Zpracujeme Vaši účetní závěrku podle Mezinárodních standardů (IAS/IFRS), což zejména znamená při prvním přechodu na vykazování podle Mezinárodních standardů IAS/IFRS:

 • Poznání podniku a posouzení Vašeho účetnictví.
 • Zajištění ocenění majetku a závazků v souladu se standardy IAS/IFRS
 • Návrh nezbytných úprav pro správné sestavení účetní závěrky podle standardů IAS/IFRS.
 • Sestavení zahajovací rozvahy k 1. dni srovnatelného období
 • Úpravy srovnatelného období a sestavení závěrky za ně
 • Úpravy běžného období a sestavení závěrky

Pomoc při zpracování účetní závěrky

Poskytneme Vám odbornou pomoc v dohodnutém rozsahu při sestavení:

 • Řádné, mimořádné i mezitímní účetní závěrky včetně tvorby opravných položek a rezerv.
 • Konsolidované účetní závěrky.

Stanoviska k účetním postupům

Vyjádříme se k Vašim účetním postupům v jakékoli oblasti finančního a vnitropodnikového účetnictví.

Posouzení účetního software

Posoudíme Váš účetní software, případně doporučíme nejvhodnější možný s ohledem na Vaše potřeby i platné zákonné normy.

Posouzení efektivity fungování účetního oddělení

Prověříme míru efektivity fungování Vašeho účetního oddělení s cílem optimalizace interních procesů a odhalení rezerv a tím snížit náklady na zabezpečení této agendy.

Odborná pomoc při zavádění účetnictví

Poskytneme Vám odbornou pomoc při zavádění účetnictví či při přechodech z účetních soustav, a to včetně proškolení Vašich zaměstnanců.

Zpět na výpis služeb

Rádi Vám pomůžeme!

Leoš

Ing. Leoš Kozohorský

Daňové poradenství

+420 739 301 730

l.kozohorsky2@kreston.cz

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti