Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Fúze a akvizice

Přeměny společností jako fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy jsou jednou z možných cest jak rozšířit trhy nebo získat nové zákazníky nebo reorganizovat vlastní podnikatelskou skupinu. Kreston A&CE se na podporu takovýchto transakcí dlouhodobě specializuje.

Komplexní poradenství Kreston A&CE při přeměnách společností a akvizicích je naším profilujícím produktem. Odborní pracovníci A&CE disponují rozsáhlými zkušenostmi z nejrozmanitějších transakcích při přeměnách a akvizicích v ČR. Hodnota ocenění majetku společností provedených znaleckou kanceláří Kreston A&CE, které byly předmětem námi zajišťovaných přeměn, přesahuje částku několika stovek miliard Kč.

Naše skupina má k dispozici rozsáhlou databázi informací, které se k přeměnám společností vztahují, veškeré potřebné profese pro komplexní realizaci těchto transakcí a neustále sleduje nejnovější trendy v metodice oceňování, auditu, podnikových financí, technických i ekonomických aspektů přeměn a ve spolupráci s renomovanými advokátními kancelářemi též nejnovější vývoj právní úpravy a judikatury.

Přeměnami společností jsou především:

 • fúze sloučením nebo fúze splynutím
 • rozdělení rozštěpením nebo rozdělení odštěpením, možné i v kombinaci se sloučením
 • převod jmění na společníka
 • změna právní formy

Kreston A&CE Vám pomůže s komplexním ošetřením těchto složitých procesů - o to složitějších, že jejich provádění (např. fúze) nebývá standardní podnikovou funkcí a společnosti zpravidla nedisponují dostatečnými interními odbornými kapacitami pro jejich provádění.

Jsme připraveni pro Vás:

 • zpracovat informaci o cíli přeměny či akvizice a jejích rizicích (Due diligence)
 • najít reálné možnosti uskutečnění záměru přeměny či akvizice a vyhodnotit jeho důsledky (Studie proveditelnosti)
 • stanovit jasný postup realizace formou Projektu (CO, KDO, KDY, JAK a ZA KOLIK)
 • řídit a realizovat celý proces (Hlavní koordinátor)
 • zpracovat nebo zařídit všechny právní, účetní, daňové a další náležitosti přeměny např.:
  • zpracovat projekt přeměny
  • zařídit plnění informační a oznamovací povinnosti
  • zpracovat zprávy o přeměnách
  • provést ocenění jmění a další znalecké práce
  • vypočítat výměnný poměr
  • zpracovat a podat návrh na zápis přeměny do obchodního rejstříku
  • sestavit zahajovací bilance
  • organizovat a řídit valnou hromadu rozhodující o přeměně
  • pomoc při sloučení (rozdělení) účetnictví od dne zápisu do obchodního rejstříku
  • zpracovat a podat příslušná daňová přiznání apod.
Zpět na výpis služeb

Fúze a akvizice

Rádi Vám pomůžeme!

Martin

Ing. Martin Kozohorský

Přeměny a akviziční činnost

+420 604 219 932

m.kozohorsky@kreston.cz

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti