Zpracovatelský průmysl

Sektor

Zpracovatelský průmysl si stále drží klíčové postavení v rámci ekonomiky naší země. Jeho charakteristickým znakem je přeměna vytěžených surovin ve výrobky ve výrobním procesu. Sledování nákladů, stejně jako oceňování jednotlivých fází výrobního cyklu není jednoduchou záležitostí. Špatně nastavený způsob oceňování může mít bezprostřední dopad do celého fungování společnosti, stejně tak může mít dopad na nesprávně stanovené ceny obvyklé, kterých je nutné se držet při obchodování mezi tzv. spojenými osobami. Naši odborníci Vám prověří způsob účtování operací typických pro výrobu. Naopak naše znalecké oddělení je připraveno Vám zpracovat posudek na stanovení cen obvyklých tak, aby v případě kontroly ze strany správce daně jste měli, pokud možno co nejlepší výchozí pozici. Jsme připraveni Vám poskytnout oceňovací práce při jakékoli transakci.

Potřebujete odbornou konzultaci?

Spokojení klienti

Společnost Kreston jsme oslovili při daňové kontrole, kdy reálně naší společnosti hrozil sedmiciferný daňový doměrek. Po předání agendy jsme již nemuseli s pracovnicemi finančního úřadu komunikovat a specialisté společnosti nám pomohli prokázat nesprávnost jejích závěrů.

Ing. Vladimír Jemelík
předseda představenstva společnosti bp služby, a.s.

Se skupinou Kreston spolupracujeme již několik let a jsme velice spokojeni s jejich odborným poradenstvím ať již v oblasti poradenství podnikového, tak se samotným auditem. Kompletní převzetí daňové agendy ve spojitosti s probíhající daňovou kontrolou ušetřilo jednak čas a také nervy našich pracovníků.

Ing. Ivo Kraváček
člen představenstva Intelek Invest a.s.

Společnosti Kreston si vážím pro jejich odborné znalosti a pro jejich garanci dodání dohodnutých výstupů v požadované kvalitě a v požadovaném termínu.

Ing. Jiřina Hrubá
člen představenstva společnosti AgroZZN, a.s.

We have worked closely with Kreston for more than 10 years with regards to VAT in the Czech Republic. We are confident that we, and our clients, can rely on the services provided by their certified tax advisers. We really appreciate the responsive service they provide with good, effective, solutions to issues arising.

Rupert Moyle
Partner of Kreston Reeves

Naši klienti